Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iunie 2019

portal

2016

ACHIZIȚII PUBLICE CE DEPĂȘESC PRAGUL VALORIC DE LA ART. 19 DIN OUG34/2006 

8) Achiziția de consumabile pentru imprimante și multifuncționale Lexmark

Invitație de participare nr. 388898/25.05.2016
Fişa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
- Clarificare 1

7) Achiziția de servicii de reparare și întreținere a echipamentelor informatice și computerelor personale din dotarea ONRC și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale

Anunț de participare nr. 168575/26.05.2016
Fişa de date
Caiet de sarcini
Formulare 1-19, 21
- Formulare anexa 20
Acord cadru
Contract subsecvent
- Clarificare 1
Clarificare 2
Clarificare 3
Clarificare 4

6) Achiziția de servicii de extindere a subsistemului informatic Buletinul Procedurilor de Insolvență din dotarea ONRC cu modulul BPI-Persoane Fizice ce va funcționa pe infrastructura externalizată a prestatorului

Anunț de participare nr. 168574/26.05.2016
Fişa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
Clarificare nr. 284450/15.06.2016
Clarificare nr. 307232/01.07.2016
- Clarificare nr. 313918/06.07.2016
- Clarificare nr. 313925/06.07.2016
- Clarificare nr. 313932/06.07.2016
- Clarificare nr. 313969/06.07.2016
- Clarificare nr. 317495/08.07.2016
- Clarificare nr. 317520/08.07.2016
- Clarificare nr. 317522/08.07.2016

5) Achiziția de servicii de pază prin monitorizare și intervenție și servicii de pază umană pentru ONRC, ORCT și birourile teritoriale

Anunț de participare nr. 168534/25.05.2016
Fişa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
Clarificare nr. 252403/27.05.2016
Clarificare nr. 257488/31.05.2016
Clarificare nr. 264411/03.06.2016
Clarificare nr. 266870/06.06.2016

4) Achiziția de servicii de întreținere și reparații aparate de condiţionare a aerului, pentru ONRC şi oficiile teritoriale cu sediul în reşedinţa de judeţ

Invitație de participare nr. 387795/03.05.2016
Fişa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
- Comunicare anulare loturi din procedura de achiziţie

3) Achiziția de servicii de întreținere și reparații a sistemelor de securitate fizică (subsistem de detecție și alarmare la tentativă de efracție, subsisteme detecție și alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis), pentru ONRC și oficiile teritoriale

Invitație de participare nr. 386274/25.03.2016
Fişa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
- Clarificare 1
Clarificare 2
- Comunicare anulare loturi din procedura de achiziţie

2) Achiziția de servicii de întreținere și mentenanță echipamente IT - scanere Kodak

- Anunțul de participare nr. 165827/03.02.2016
- Fişa de date
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Acord cadru
- Contract subsecvent
- Clarificare 1

1) Furnizare si lucrari de instalare echipamente profesionale/specializate de conditionare a aerului in camerele tehnice IT din sediul ONRC

Invitatie de participare nr. 384011/07.01.2016
Fişa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
Clarificare

 
Achiziții publice
 
 
 
  Consultarea pieței
2018
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 201720182019
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
20122013201420152016
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 201720182019
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 201620172018
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că serviciul "Verificare disponibilitate și rezervare denumire online" disponibil pe https://portal.onrc.ro va fi suspendat temporar, până la data de 30 iunie 2019, în intervalul orar 08:00 - 18:00, în vederea asigurării verificării planurilor de afaceri din programul de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii Start-up Nation 2018. În această perioadă puteți utiliza ca alternativă depunerea, prin portalul ONRC, a formularului online privind verificarea disponibilității și rezervarea denumirii (în acest caz este necesară utilizarea unei semnături electronice). Vă mulțumim pentru înțelegere!