Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Iunie 2023

portal

2017

ACHIZIȚII PUBLICE DE SERVICII PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 2 LA  LEGEA NR. 98/2016, A CĂROR VALOARE ESTIMATĂ SE SITUEAZĂ SUB PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 ALIN. (1) LIT. D) DIN LEGE, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

5) Achiziţia de servicii poştale de distribuire a corespondenţei pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului – sediul central şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale

- Invitație de participare
- Fișa de date
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Acord cadru
- Contract subsecvent
- Clarificare 1
Anunț de atribuire

4) Achiziţia de servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie şi de servicii de pază umană pentru Oficiului Național al Registrului Comerțului – sediul central, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunal şi birourile teritoriale

Anunţul de participare
Caiet de sarcini
Contract subsecvent
Formulare
- Acord cadru
- Fișa de date
- CLARIFICARE 1
- CLARIFICARE 2
Anunt de atribuire

3) Servicii de pază prin monitorizare și intervenție cu echipaje specializate la sediile ORCT Arad, ORCT Călărași, ORCT Caraș Severin, ORCT Hunedoara, ORCT Ialomița, ORCT Mehedinți, Biroul Teritorial  Sighișoara al ORCT Mureș, ORCT Sibiu, ORCT Tulcea, a serviciilor de pază umană la sediile ORCT Ilfov, ORCT Timiș și a serviciilor de pază prin monitorizare și intervenție cu echipaje specializate și servicii de pază umană la sediul ORCT Brașov

Anunţul de participare
Caiet de sarcini
Contract servicii monitorizare si paza umana
Formulare

2) Servicii de formare profesională pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

Anunţul de participare
Caiet de sarcini
Acord cadru
Contract subsecvent
Răspuns clarificări și prelungire termene de depunere și deschidere a ofertelor
Răspuns clarificări
Raspuns clarificare + model acord de parteneriat
Răspuns solicitare clarificări 4
Anunț de atribuire

1) Servicii medicale de medicina muncii pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

Anunţul de participare
Caiet de sarcini
Acord cadru
Contract subsecvent
Anunț de atribuire

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 201620172018, 2020
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.      ***      Serviciile electronice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului de pe lângă tribunale vor funcționa cu intermitențe în perioada 8-9 iunie 2023, după ora 14:00, ca urmare a unor lucrări de mentenanță. Vă mulțumim pentru înțelegere!