Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

12 Aprilie 2024

portal

portal

2019

ACHIZIȚII PUBLICE  REALIZATE PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PREVĂZUTĂ LA ART. 7 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 98/2016, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

13) Achiziţia de mape din carton cu șnur pentru arhivare cu livrare la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

- COMUNICARE ANULARE

- Anunt de participare
- Fișa de date
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract
- Acord cadru

12) Achiziție de servicii de consultanță, elaborare documentație tehnică necesară amenajării spațiilor tehnice aferente Centrelor de date (repetare procedură)

- Anunt de participare
- Fișa de date
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract
- Răspuns consolidat clarificări

11) Achiziţie de hârtie format A4, pentru copiatoare şi imprimante.

Anunt de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
- documente in format editabil: caiet de sarciniformularecontract de furnizare

10) Achiziția a 12 autoturisme (cu motorizare pe benzină și capacitate de minim 890 cm3) pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale.

- Anunt de participare
- Fisa de date
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract
- documente in format editabil: caiet de sarcini, formulare, draft contract.

9) Achiziție Servicii de consultanță, elaborare documentație tehnică necesară amenajării spațiilor tehnice aferente Centrelor de date.

Anunt de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
- Clarificare
- Comunicare anulare procedura

8) Achiziţia publică de servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemelor de securitate fizică (subsistem de detecţie şi alarmare la tentativa de efracţie, subsistem de detecţie, semnalizare şi alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis), aflate în sediul ONRC și a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale – 35 loturi.

- Anunt de participare
- Fisa de date
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract subsecvent
- Acord cadru
- Comunicare anulare 34 loturi - CCTV

7) Achiziţia publică de produse de birotică, respectiv dosare și plicuri, pentru ONRC - sediul central și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale –2 loturi

Anunt de participare simplificat
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
- Cominicare anulare

6) Achiziţia de servicii de informare și publicitate, inclusiv servicii de organizare de conferințe privind proiectul "Sistem electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de E-GUVERNARE centrate pe Evenimente de Viaţă (ONRC V2.0)". Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta:1494209120196CP123634

Anunt de participare simplificat
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
- SCN1046220_RASPUNS CONSOLIDAT
- SCN1046220_AVIZ ANAP RASPUNS CONSOLIDAT

5) Achiziţia publică de produse de birotică, respectiv bibliorafturi, dosare și plicuri, pentru ONRC - sediul central și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale –3 loturi

Anunt de participare simplificat
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
- Comunicare de anulare pentru 2 loturi

4) Achizitia publica de furnituri de birou pentru ONRC - sediul central si pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunalele teritoriale

Anunt de participare simplificat
- Fisa de date
- Caiet de sarcini
- Tabel caracteristici tehnice
- Formulare
- Contract de furnizare - Model
- Lista locatiilor de livrare
- Cantitati de livrat
- Comunicare anulare procedura

3) Achiziția publică de servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemelor de securitate fizică (subsistem de detecţie şi alarmare la tentativa de efracţie, subsistem de detecţie,  semnalizare şi alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis) pentru ONRC sediul central  si oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și birourile teritoriale (31 loturi).

Anunt de participare simplificat
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord - cadru
Contract subsecvent
- Comunicare de anulare pentru 30 loturi
- Comunicare anulare procedura pentru 1 lot, Lotul 11-Constanta

2) Achiziţia publică de servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemelor de securitate fizică (subsistem de detecţie şi alarmare la tentativa de efracţie, subsistem de detecţie, semnalizare şi alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis), aflate în sediul ONRC și a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale – 17 loturi

Anunt de participare simplificat
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord - cadru
Contract subsecvent
Formular DUAE
- Clarificare 1
- Comunicare anulare procedura

1) Achiziția de energie electrică, necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activității oficiilor registrului comerțului din teritoriu - 15 loturi. Cod CPV: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)

Anunt de participare simplificat
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord - cadru
Contract subsecvent
Formular DUAE
- Comunicare anulare procedura

 

 

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 201620172018, 2020
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice (inclusiv serviciul de poștă electronică) de la ORCT Vrancea sunt temporar nefuncționale. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.