Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Iunie 2022

portal

2022

ACHIZIȚII PUBLICE CE DEPĂȘESC PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 DIN LEGEA NR. 98/2016, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016

 

3) Achiziţia de hârtie format A4 pentru copiatoare şi imprimante cu livrare la sediul central al Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) şi la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.

Anunț de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Draft acord cadru
Draft contract subsecvent
- format editabil: Caiet de sarciniFormulare

2) Achiziţia de hârtie format A4 pentru copiatoare şi imprimante cu livrare la sediul central al Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) şi la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

Anunț de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Draft acord cadru
Draft contract subsecvent
- format editabil: Caiet de sarciniFormulare

1) Achiziţia de consumabile pentru imprimante Lexmark MS 823DN și Lexmark MX 722ADE aflate în perioada de garanție, din dotarea ONRC – sediul central, ORCT București şi ORCT Ilfov.
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 14942091202201

Anunț de participare
Fișa de date
- DUAE Cerere 157464
Caiet de sarcini
- Formulare
- Draft acord cadru
- Draft contract subsecvent
- format editabil: Caiet de sarciniFormulare


 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
2018
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 201720182019202020212022
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
20122013201420152016
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 201620172018, 2020
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, în perioada 27.06 - 01.07.2022, în cadrul Biroului Teritorial Pașcani al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Cererile de înregistrare și înscrisurile prevăzute de lege pot fi depuse prin mijloace electronice, prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului https://portal.onrc.ro sau prin poștă electronică la adresa de e-mail transmiterecereri@is.onrc.ro, sau pot fi transmise prin poștă/curier ori după caz, pot fi depuse la ghișeu la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, situat în municipiul Iași, Str. Gândul nr. 2A, Cod poștal 700127, tel: 0232.254.400 și fax: 0232.276.334.      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.