Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

29 Septembrie 2020

portal

 
 

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul „Îmbunătăţirea capacităţii de procesare a datelor şi creşterea performanţelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi şi tehnologii Big Data”, Cod SMIS2014+ nr.108513, Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta şi eficientiza activităţile ONRC în domeniul furnizării de informaţii către beneficiarii săi persoane fizice şi juridice, către instituţiile administraţiei centrale şi locale, precum şi în optimizarea funcţiilor de raportare operaţională şi managerială internă.

Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului sunt următoarele: implementarea unui subsistem de preluare, transformare şi de integrare a surselor structurate şi nestructurate de date din cadrul ONRC, utilizând tehnologii de tip Big Data; implementarea unui subsistem de raportare avansată de tip Business Intelligence; implementarea unui subsistem de baze de date destinat furnizării de informaţii prin portalul de servicii electronice existent; implementarea unui subsistem de instrumente software pentru căutarea şi analiza avansată a datelor utilizând baza de date integrată Big Data; implementarea unui subsistem de prelucrare şi OCR - izare a documentelor din arhiva electronică a ONRC; kit de upgrade pentru serverele de baze de date ale sistemului informatic actual; achiziţionarea unui subsistem de echipamente destinate unui număr de 125 de utilizatori ai subsistemului de Business Intelligence şi ai subsistemului de analiză avansată de tip Big Data la nivelul tuturor surselor de date integrate; dezvoltarea unui serviciu web pentru furnizarea directă, autentificată şi securizată de informaţii aplicaţiilor utilizate de terţe instituţii; dezvoltarea unui modul software care să permită transferul electronic securizat al rezultatului cererilor de informaţii primite offline din partea altor instituţii; amenajarea unui centru de date în cadrul ORCT Bucureşti; realizarea unei platforme hardware şi software destinate activităţilor de dezvoltare şi de testare a noilor aplicaţii; instruirea specifică a utilizatorilor, administratorilor de aplicaţii şi administratorilor de infrastructură în domeniul utilizării şi administrării instrumentelor şi echipamentelor achiziţionate.

Valoarea totală a proiectului este de 31.427.638,21 lei, din care valoarea cofinanţării UE este de 26.502.261,26 lei, iar valoarea finanţării naţionale este de 4.925.376,95 lei.

Durata proiectului: 27 luni, 29 ianuarie 2018 - 28 aprilie 2020 
 
  
 
 
 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 -2020

Vă informăm că, în perioada 28 - 30 septembrie 2020, în cadrul Biroului Teritorial Pașcani, organizat în județul Iași, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Pentru depunerea documentelor și a cererilor de înregistrare în registrul comerțului vă puteți adresa Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași. E-mail:orctis@is.onrc.ro, Telefon:0232.254.400, Fax: 0232.276.334