Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

07 Aprilie 2020

portal

 

Important
 
 

 

 

sageata Anunț
Pe durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României se suspendă depunerea declaraţiei privind beneficiarul real.
Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) şi 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative se prelungeşte cu 3 luni, de la data încetării stării de urgenţă.
(În conformitate cu art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230/21.03.2020 )

sageata STARE DE URGENŢĂ
Ordonanța Militară nr. 7 din 4 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 04 aprilie 2020)
Ordonanța Militară nr. 6 din 30 martie 2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ teritoriale din județul Suceava
 (forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 31 martie 2020)
Ordonanţa Militară nr. 5 din 30 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 31 martie 2020)
Ordonanţa Militară nr. 4 din 29 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020)
Ordonanța
Militară nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID - 19
(forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020)
Ordonanța Militară nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID - 19 (forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 21 martie 2020)
Ordonanța Militară nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri
(forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 martie 2020)

sageata Anunț

  1. Pe perioada stării de urgență, respectiv 30 de zile de la data emiterii Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/2020, persoanele care au calitatea de expert contabil și contabil autorizat vor putea proceda la transmiterea cererilor de înregistrare în registrul comerțului și a documentelor aferente, pentru profesioniștii înregistrați în registrul comerțului, în baza împuternicirilor sub semnătură privată, emise de reprezentanții profesioniștilor, și acordate în conformitate cu prevederile contractelor de prestări servicii de contabilitate, exclusiv, prin mijloacele electronice.
  2. Măsura de mai sus este adoptată în contextul stării de urgență decretate și are menirea să sprijine mediul de afaceri în vederea transmiterii prin mijloace electronice a cererilor de înregistrare. În acest sens, precizăm că prevederile art. 18 alin. (2) și (3) din Nomele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C./2008, se aplică în continuare, cu mențiunea că cererile de înregistrare pot fi transmise prin mijloace electronice și de salariați ai profesionistului, în baza împuternicirii emise de acesta, prin reprezentantul său legal, în condițiile legii.
  3. În acord cu dispozițiile OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr.182/2016, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pot să se adreseze şi birourilor de asistenţă din cadrul primăriilor, înființate conform art. 35 din ordonanța de urgență referită, în vederea transmiterii, prin intermediul acestora, a cererilor de înregistrare în registrul comerțului, în format electronic.

sageata Anunț
Începând cu data de 20.03.2020 se reia activitatea de valorificare a datelor înregistrate în registrul comerțului, prin furnizarea de informaţii, extrase de registru şi certificate constatatoare, copii şi copii certificate de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.
Pentru perioada de aplicabilitate a prevederilor Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 212/2020, activitatea de valorificare a datelor înregistrate în registrul comerțului prin furnizarea de informații, extrase de registru și certificate constatatoare, copii și copii certificate se va face, exclusiv, prin mijloace electronice, de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, și  respectiv Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov,  prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului https://portal.onrc.ro sau prin poștă electronică la adresele de e-mail:

  • pentru Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București – orcb@b.onrc.ro
  • pentru Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov - orcif@if.onrc.ro

sageata Informare
Având în vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 6 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, prin înregistrarea în registrul comerțului se înţelege atât înmatricularea profesionistului şi înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului. Activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului și a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale continuă și în ceea ce privește înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului a profesioniștilor care au această obligație, în aceleași condiții prevăzute de art. 45 alin. (1) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, respectiv prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

sageata Anunț
Având în vedere decretarea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României, pe o perioadă de 30 de zile, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale se va desfăşura numai prin mijloace electronice, conform art. 45 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din data de 16 martie 2020.
Documente asociate:

sageata Informare
Pentru prevenirea transmiterii virusului Coronavirus (COVID-19) și pentru limitarea răspândirii acestuia, în sediile Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale/birourilor teritoriale se interzice accesul pentru:

  • persoanele cu privire la care autoritățile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea duratei acestora;
  • persoanele care au călătorit în ultimele 14 zile într-una dintre zonele de risc prevăzute în Lista regiunilor și localităților din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19, afișată pe pagina de Internet a Institutului Național de Sănătate Publică România, www.cnscbt.ro;
  • persoanele care au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecție cauzată de COVID-19. …… mai multe detalii word

sageata INFORMARE referitoare la depunerea declaraţiei privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice, conform Legii nr. 129/2019
În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Oficiul Național al Registrului Comerțului a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.  Potrivit art. 56 alin. (1) din actul normativ menționat, persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, după cum urmează ... word

sageata Situaţii statistice februarie 2020
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 29 februarie 2020 … află mai multe

sageata Conferinţa de lansare a proiectului ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viaţă” (ONRC V2.0) - cod SMIS 123634
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a organizat, în data de 12 septembrie 2019, conferinţa de lansare a proiectului cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 - ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viaţă” (ONRC V2.0) - cod SMIS 123634 … află mai multe

Facilități
 
 
sageata Întreprinzători debutanți
Se acordă persoanelor care nu au mai fost asociați sau acționari într-o întreprindere constituită în Spatiul Economic European și debutează în afaceri ...  află mai multe
sageata Studenți
Facilități acordate studenților care doresc să înființeze o afacere proprie potrivit HG nr. 166/2003. Potrivit prevederilor HG nr. 166/2003, studenții ... află mai multe

 


 

 

Relaţii cu publicul
Tel.: +40213160817 /18/24
Fax: +40213160829 
E-mail: onrc@onrc.ro
 
Recom online
Tel.: +40213160817 /18/24 interior 206, 207
E-mail: recom@onrc.ro
 
InfoCert
E-mail: infocert@onrc.ro
 
Mass - Media
Tel.: +40374463966
E-mail: presa@onrc.ro
 
Adresa de e-mail pentru primire în format electronic a copiei după cartea de identitate:
carteidentitate@onrc.ro
 
Informații Start-up Nation
 
 

Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și Oficiul Național al Registrului Comerțului eliberează solicitanților informații necesare pentru Programul Start-up Nation 2018-2019 ... click aici

 
Nomenclator CAEN
 
 

CAEN (Clasificarea activităților din economia națională) - reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică națională a activităților economice din România. 

sageata  Nomenclator CAEN
 
Conturi IBAN
 
 

Taxa legală poate fi achitată în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu
mandat poştal, ordin de plată ... detalii 
 
Contacte autorități publice competente
potrivit art. 15 din Legea nr. 359/2004
 
 
Autorități publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15 din Legea nr. 359/2004 ... află mai multe
 
Link-uri utile
 
 
sageata  portal.onrc.ro            sageata  anaf.ro
sageata  bpi.ro    sageata  monitoruloficial.ro
sageata  portal.just.ro    sageata  Imm.gov.ro
sageata  just.ro    sageata  unbr.ro
sageata  legislatie.just.ro   sageata  uniuneanotarilor.ro
sageata  e-justice.europa.eu    sageata  unpir.ro
sageata  Guv.ro    
Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe