Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

Facilităţi acordate studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie potrivit HG nr. 166/2003

Potrivit prevederilor HG nr. 166/2003, studenţii care doresc să înfiinţeze o afacere proprie beneficiază de scutiri de la plata taxelor şi tarifelor după cum urmează:

  1. tariful pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, la înregistrarea constituirii profesioniştilor;
  2. taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;
  3. taxele şi tarifele pentru autorizarea funcţionării solicitate profesioniștilor, solicitate la constituire;
  4. taxele şi tarifele pentru obţinerea de la administraţia publică locală a autorizaţiei de desfăşurare a unor activităţi economice în mod independent;
  5. tarifele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, a rezoluției de înmatriculare;
  6. taxa de timbru pentru activitatea notarială, în cazul actelor a căror încheiere în formă autentică este obligatorie.

Nu fac obiectul facilităţilor fiscale prevăzute de HG nr.166/2003 taxa de verificare şi/sau rezervare firmă şi/sau emblemă.

Pentru a beneficia de aceste facilităţi, studentul care înfiinţează o afacere proprie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. să urmeze cursurile unei forme de învăţământ superior la o instituţie de învăţământ acreditată;
  2. să fie cel puţin în anul II de studiu şi să fi promovat toate obligaţiile prevăzute de senatul universităţii;
  3. să nu fi depăşit vârsta de 30 ani.

Îndeplinirea acestor condiţii legale trebuie să fie atestată printr-un act doveditor emis de instituţia de învăţământ superior acreditată al cărei student este solicitantul.

Aceste facilităţi fiscale se acordă o singură dată şi pentru constituirea unei singure firme, individual sau împreună cu alţi studenţi care îndeplinesc condiţiile legale menţionate mai sus.

Prin urmare, facilităţile fiscale de mai sus se acordă numai pentru constituirea unei firme, nu şi în cazul dobândirii acesteia prin cesiunea părţilor sociale de la o altă persoană.

Întrucât dispoziţiile HG. nr. 166/2003 se referă numai la instituţiile de învăţământ superior acreditate, rezultă că de prevederile acestui act normativ pot beneficia doar studenţii instituţiilor de învăţământ superior acreditate, de stat sau particulare, indiferent dacă urmează specializări acreditate sau autorizate, de lungă sau de scurtă durată, dacă se află la studii aprofundate şi de masterat şi indiferent de forma de învăţământ pe care o urmează.

Având în vedere Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare nu condiţionează calitatea de administrator de deţinerea calităţii de asociat/acţionar, o societate care a beneficiat la înfiinţare de facilităţile fiscale menţionate mai sus, poate numi administratori persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de HG nr. 166/2003 pentru acordarea acestor facilităţi.

Studenţii cetăţeni străini care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior pe teritoriul României nu beneficiază de prevederile HG nr.166/2003.

Dacă în termen de 3 ani de la înmatricularea societăţii intervine cesionarea parţială sau totală a părţilor sociale sau acţiunilor, societatea este obligată să restituie integral sumele pentru care s-a acordat scutirea de plată.

Pentru constituirea unei societăţi într-una din formele prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, puteţi consulta site-ul nostru www.onrc.ro. la secțiunea înmatriculări - persoane juridice sau vă puteţi adresa serviciului de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului în a cărui raza teritorială doriţi să stabiliţi sediul societăţii.

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.