Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

13 Aprilie 2021

portal

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

 

În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale colectează, procesează și prelucrează date cu caracter personal cărora le sunt aplicabile prevederile  Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Oficiul registrului comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale se pot vizualiza accesand http://www.onrc.ro,  secțiunea DATE CU CARACTER PERSONAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă informăm că serviciul de poștă electronică de la ORCT Mureș nu funcționează în parametri optimi. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Având în vedere o serie de lucrări tehnice, serviciile online ale ORCT Ilfov sunt indisponibile în perioada 16 aprilie 2021 (ora 13:00) - 17 aprilie 2021. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient creat!