Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

24 Iunie 2021

portal

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

 

În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale colectează, procesează și prelucrează date cu caracter personal cărora le sunt aplicabile prevederile  Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Oficiul registrului comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale se pot vizualiza accesand http://www.onrc.ro,  secțiunea DATE CU CARACTER PERSONAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă informăm că, în data de 25 iunie 2021, activitatea ORCT Covasna se va desfășura între orele 08:00 - 10:00 ca urmare a relocării activității.      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.