Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

2023

ACHIZIȚII PUBLICE  REALIZATE PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PREVĂZUTĂ LA ART. 7 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 98/2016, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

4) Achiziția de servicii de audit tehnic privind implementarea proiectului ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață” (ONRC V2.0)

Anunt de participare simplificat
Fisa de date
Caiet de sarcini
Draft contract servicii
Formulare
- Format editabil: Formulare

3) Achiziția de servicii de audit tehnic privind implementarea proiectului ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață” (ONRC V2.0)

Anunt de participare simplificat
Fisa de date
Caiet de sarcini
Draft contract servicii
Formulare
- Format editabil: Formulare
Anunt anulare procedura

2) Achiziția de servicii de audit tehnic pentru implementarea proiectului ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață” (ONRC V2.0) - procedura anulata deoarece nu s-a depus nicio oferta.

Anunt de participare simplificat
Fisa de date
Caiet de sarcini
Draft contract servicii
Formulare
- Format editabil: Caiet sarciniAnexa 2Anexa 3Formulare
- Anunt anulare procedura

1) Achiziția de servicii de audit financiar privind implementarea proiectului ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață” (ONRC V2.0) - cod SMIS 123634 CPV: 79212100-4 – Servicii de audit financiar

- Anunt de participare simplificat
- Fisa de date
- Caiet de sarcini
- Draft contract servicii
- Formulare
- Format editabil: Caiet sarcini Audit FinanciarFormulare
- Răspuns consolidat

 

 

 

 

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023,
2024
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 20162017201820202024
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.