Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

2023

ACHIZIȚII PUBLICE DE SERVICII PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 2 LA  LEGEA NR. 98/2016, A CĂROR VALOARE ESTIMATĂ SE SITUEAZĂ SUB PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 ALIN. (1) LIT. D) DIN LEGE, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

4) Achiziția de servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie şi de servicii de pază umană pentru Oficiile Registrului Comerțului de pe lângă tribunale, 7 loturi

Invitație de participare
- Documentatie de atribuire
Caiet de sarcini
Formulare
Acord-cadru
- Contract subsecvent
- format editabil: Caiet de sarcini, Caiet de sarcini (doc)Formulare, Formulare (docx)Acord cadru, Contract subsecvent
Raspunsul ONRC nr 1383566, Caiet de sarcini_2024_REGIUNI, Formulare_2024_REGIUNI
Contestatie lot 7
- Decizie contestație

3) Achiziţia de servicii poştale de distribuire a corespondenţei pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului – sediul central şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Invitație de participare
Caiet de sarcini (pdf)
Caiet de sarcini (p7s)
- Formulare
Fisa de date
Acord-cadru
Contract subsecvent
- format editabil: Caiet de sarciniFormulare

2) Achiziția de servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie şi de servicii de pază umană pentru Oficiile Registrului Comerțului de pe lângă tribunale, 14 loturi

Invitație de participare
- Documentatie de atribuire
Caiet de sarcini
Formulare
Acord-cadru
- Contract subsecvent
- format editabil: Caiet de sarcini, Formulare
- Răspuns consolidat
- Centralizatoare

1) Achiziția de servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie şi de servicii de pază umană pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului – sediul central, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale şi birourile teritoriale, 35 loturi

Invitație de participare
- Fisa de date
Caiet de sarcini
Anexe și formulare
Acord-cadru
- Contract subsecvent
- format editabil: Caiet de sarcini, Anexe si formulare
- Răspuns consolidat

 

 

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023,
2024
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 20162017201820202024
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.