Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Martie 2023

portal

 

INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

 

  1. Cod etic/deontologic/de conduită
  2. Lista cuprinzând cadourile primite conform Legii nr. 251/2004 și destinația acestora;
  3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii;
  4. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională;
  5. Planul de integritate al instituției;
  6. Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA și în planul de integritate;
  7. Situația incidentelor de integritate;
  8. Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.