Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

Tabel cu rezultatele finale obținute de participanții la selecția pentru reîncadrarea pe postul de registrator de registrul comerțului.

Tabel cu rezultatul obținut urmare soluționării contestației depuse de participantul la selecția pentru reîncadrarea pe postul de registrator de registrul comerțului, la proba scrisă din data de 26.11.2022

Tabel cu rezultatele obținute de participanții la selecția pentru reîncadrarea pe postul de registrator de registrul comerțului, la proba scrisă din data de 26.11.2022

Tabel cu rezultatele obținute de participanții la selecția pentru reîncadrarea pe postul de registrator de registrul comerțului, la proba de interviu din data de 18 și 19.11.2022

Lista cu programarea candidaților la proba de interviu

Tabel rezultate verificare îndeplinire condiții de participare registratori

 

ANUNŢ

privind desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor juridice pentru reîncadrarea pe posturile de registrator de registrul comerțului din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale a persoanelor desemnate să soluționeze cererile de înregistrare în registrul comerțului, conform art.133 alin. (4) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului  

 

 

Proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor juridice se va susține în data de 26 noiembrie 2022, între orele 09.00-13.00, la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului din Bd. Unirii 74, bloc J3b, tronson II – III, sector 3, București.

Repartizarea pe săli a candidaților se va afișa la intrarea în sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și la intrarea în fiecare sală de susținere a probei de verificare a cunoștințelor juridice.

Accesul în sălile de susținere a probei de verificare a cunoștințelor juridice se va face începând cu ora 08.30.

În vederea bunei desfășurări a probei scrise, vă rugăm să fiți prezenți în sălile de susținere a probei până la ora 08.45.

 

 

ANUNŢ

privind selecția pentru reîncadrarea pe posturile de registrator de registrul comerțului  din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale a persoanelor desemnate să soluționeze cererile de înregistrare în registrul comerțului, conform art.133 alin. (4) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului  

 

 

            Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează selecție pentru pentru reîncadrarea pe posturile de registrator de registrul comerțului din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului şi din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale a persoanelor persoanelor desemnate să soluționeze cererile de înregistrare în registrul comerțului, conform art.133 alin. (4) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, după cum urmează  :

 

Posturile de registrator de registrul comerțului pentru care se organizează selecție:

 • 2 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul  Alba;
 • 3 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;
 • 5 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș;
 • 3 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău;
 • 6 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila;
 • 6 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov;
 • 2 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin;
 • 7 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj;
 • 7 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna;
 • 2 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița;
 • 5 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
 • 3 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita;
 • 2 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița;
 • 6 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;
 • 7 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov;
 • 3 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți;
 • 3 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt;
 • 6 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu-Mare;
 • 3 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu;
 • 2 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman;
 • 7 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui;
 • 1 post la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea;
 • 20 posturi la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
 • 5 posturi la Oficiul Național al Registrului Comerțului – Direcția BPI – Serviciul asistență juridică BPI;
 • 3 posturi la Oficiul Național al Registrului Comerțului – Direcția Contencios – Serviciul metodologie registrul comerțului;
 • 2 posturi la Oficiul Național al Registrului Comerțului – Direcția Contencios – Serviciul Contencios;

 

Condiții :

Pentru reîncadrare pe posturile de registrator de registrul comerțului din cadrul  Oficiului Național al Registrului Comerțului şi din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se pot înscrie la selecție  persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții :

 • este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, cetăţean al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiene şi are domiciliul sau reşedinţa în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este licenţiat în drept şi are cel puţin 5 ani vechime în specialitate juridică;
 • nu are antecedente penale ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârşirii cu intenţie a unei alte infracţiuni;
 • nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii;
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei;
 • este persoană desemnată să soluționeze cereri de înregistrare în registrul comerțului conform prevederilor OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului;

 

Probele de selecție:

Selecția pentru posturile de registrator de registrul comerțului constă în doua probe:

 • proba de interviu;
 • proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor juridice.

 

Documente necesare:

Pentru înscrierea la selecție, candidații vor prezenta:

 • cerere de înscriere la concurs cu nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular FPSR-RU _01); click aici
 • cazier judiciar;
 • adeverință medicală/certificat și aviz psihologic emise de unități sanitare și cabinete psihologiceacreditate potrivit legii;
 • declarație pe proprie răspundere că nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;

 

Locul înscrierii:

Cererea pentru înscrierea la selecție, împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor de înscriere la selecție, se transmit electronic, în copie, la adresa de mail : resurseumane@onrc.ro cel mai târziu cu 8 zile înainte de data stabilită pentru susţinerea probei de interviu. Documentele în original se vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului în data susținerii interviului.

           

Locul desfășurării probelor de selecție:

 Proba de interviu și proba scrisă pentru verificarea cunoștiințelor juridice se vor susține la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului din Bd. Unirii 74, bloc J3b, tronson II – III, sector 3, București.

 

Calendarul organizării selecției:

 • Transmiterea electronică a documentelor de înscriere la selecție: 4.10.2022 – 10.11.2022;
 • Afișarea rezultatelor privind îndeplinirea condițiilor de selecție: 11.11.2022;
 • Proba de interviu: 18 -19.11.2022;
 • Afișare rezultate la proba de interviu: 19.11.2022;
 • Depunere contestații la proba de interviu: 20.11.2022, până la ora 18,00;
 • Soluționare contestații la proba de interviu și afișare tabel cu candidații declarați admiși la proba de interviu : 20.11.2022;
 • Proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice: 26.11.2022;
 • Afișare rezultate la proba scrisă: 26.11.2022;
 • Depunere contestații la proba scrisă: 27.11.2022, până la ora 18,00;
 • Soluționare contestații și afișare rezultate finale: 27.11.2022 ;
 • Reîncadrarea în funcția de registrator de registrul comerțului a salariaților declarați admiși: 28.11.2022 .

 

Tematica și bibliografia de selecție:

 Registrator de registrul comerțului (click aici)*

*Ca urmare a solicitărilor de clarificare, pentru o mai bună înțelegere privind concordanța dintre Tematica și Bibliografie, se completează la studierea Codului Civil, în cadrul Titlului III, cu următoarele domenii:
 Capitolul III -  Ocrotirea majorului prin consiliere judiciară și tutelă specială;
 Capitolul VI -  Drepturile şi obligațiile patrimoniale ale soților.

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.