Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

07 Aprilie 2020

portal

 
  

Ministerul Justiţiei, prin Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), ca organism de punere în aplicare, asigură interconectarea cu BRIS - Business Registers Interconnection System (Sistemul de Interconectare a Registrelor de Afaceri) conform prevederilor Legii nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului cu privire la implementarea Directivei Europene nr. 17/2012/UE privind interconectarea registrelor centrale, ale comerţului şi ale societăţilor.

Scopul BRIS este de a facilita accesul publicului la informaţii referitoare la societăţile şi sucursalele acestora înfiinţate în Uniunea Europeană prin:

  • asigurarea interconectării registrelor comerţului din statele membre UE şi din Spaţiul Economic European, facilitând astfel cooperarea şi comunicarea electronică dintre registre;
  • creşterea încrederii în piaţa unică europeană prin asigurarea transparenţei şi accesului la informaţii actualizate la zi;
  • un grad mai ridicat de securitate juridică în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în registrele comerţului de la nivel european.

BRIS este constituit din următoarele componente:

 
 

e-justice.europa.eu e-justice.europa.eu e-justice.europa.eu

 
 

Proiectul “Sistemul Electronic Românesc pentru interconectarea ONRC cu BRIS”, acțiunea numărul 2016-RO-IA-0041, aprobat în cadrul programului 2016 CEF Telecom call - Business Registers Interconnection System (CEF-TC-2016-1), este finanțat de Uniunea Europeană, Direcția INEA (Innovation and Networks Executive Agency), conform acordului de finanțare Grant Agreement No. INEA/ CEF/ ICT/ A2016/ 1193897. Proiectul s-a derulat în perioada martie 2017 – decembrie 2018.

 

 
 
 
Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe