Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

07 Octombrie 2022

portal

Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.) este instituţia publică, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției, finanțată integral de la bugetul de stat, a cărei activitate este reglementată de prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată cu modificările şi completările ulterioare.


Funcții

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, îndeplinește următoarele funcții:

  • funcţia de ţinere a registrului comerţului;
  • funcţia de eliberare de înscrisuri şi de informare;
  • funcţia de arhivare a înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerţului;
  • funcţia de asistenţă pentru persoanele fizice şi juridice supuse înregistrării în registrul comerţului;
  • funcţia de editare şi publicare a Buletinului procedurilor de insolvenţă.

În ceea ce privește serviciile oferite de O.N.R.C., acestea pot fi grupate astfel:

  • Asistență acordată persoanelor interesate pentru înregistrarea în registrul comerțului;
  • Identificarea unei firme (cod unic de înregistrare, denumire, sediu);
  • Statistici structurate pe diferite criterii;
  • Informații privind evoluţia firmei de la înregistrare până la zi;
  • Confirmarea inexistenţei unei firme sau constatarea radierii.

 

Istoric

Primele evidențe ale comercianților (profesioniştilor de azi) datează din evul mediu, când informațiile despre comercianți și meseriași erau ținute de bresle. După unirea Principatelor Române, odată cu punerea bazelor statului român modern, se acordă o importanță din ce în ce mai mare ținerii în evidență a structurii și a activității firmelor.

În anul 1864 este votată şi promulgată prima lege de organizare a Camerelor de Comerţ şi Industrie, care este amendată în 1868. Articolul 3 cuprindea prevederea potrivit căreia nicio înscriere la Tribunal nu se putea face fără ca negustorii să se fi prezentat la Camera de Comerț și Industrie din circumscripția lor, pentru a fi înscriși în registrul Camerei.

În anul 1884 este promulgată "Legea înscrierii firmelor", care organizează în sens modern evidenţa firmelor comerciale, şi este adoptat "Regulamentul pentru forma şi modul ţinerei registrelor firmelor".

 

În anul 1931, prin noua "Lege pentru înfiinţarea unui registru al comerţului", publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 3 aprilie, se prevede păstrarea, printr-un oficiu special şi sub controlul unui judecător delegat, a unui registru al comerţului pentru înscrierea actelor a căror publicitate era cerută de lege. Înmatriculările și mențiunile sunt publicate în "Buletinul Camerei de Comerț și Industrie". Până la sfârşitul anului 1945 sunt înregistrate 157.626 de firme - 147.038 de firme individuale şi 10.588 de firme sociale.

În anul 1950, Registrul comerţului este desfiinţat, funcţiile sale fiind incompatibile cu economia socialistă, și este reînfiinţat în 1990, pe lângă Camerele de Comerţ şi Industrie din România.

Începând din anul 2002, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului funcționează în subordinea Ministerului Justiţiei, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 (aprobată prin Legea 505/2003 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului). 

O.N.R.C. a dobândit calitatea de membru cu drepturi depline al unor organizaţii internaţionale precum Forumul European al Registrelor Comerţului (European Commerce Registers’ Forum – ECRF, în 2004), Forumul Registrelor Comerţului (Corporate Registers Forum – CRF, în 2010) şi Asociaţia Internaţională a Reglementatorilor de Insolvenţă (Internaţional Association of Insolvency Regulators – IAIR, în 2010).

Preocupat în permanenţă de facilitarea schimbului de informaţii cu privire la sistemul de funcţionare a registrelor, precum şi de îmbunătăţirea procedurilor administrative şi de implementarea de noi servicii, O.N.R.C. lansează, în 2012, portalul de servicii on-line portal.onrc.ro, proiect finanţat din fonduri europene. Mai multe detalii aici

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.