Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.) este instituţia publică, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției, finanțată integral de la bugetul de stat, a cărei activitate este reglementată de prevederile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.


Atribuții

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, are următoarele atribuții:

 • ţinerea registrului comerţului, în sistem informatic;
 • ţinerea Buletinului Electronic al Registrului Comerţului, în sistem informatic;
 • ţinerea Registrului beneficiarilor reali, în sistem informatic;
 • ţinerea catalogului firmelor, în sistem informatic;
 • ţinerea Buletinului procedurilor de insolvenţă, în sistem informatic;
 • ţinerea registrului litigiilor;
 • organizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică unitară şi controlul activităţii desfăşurate de oficiile registrului comerţului;
 • organizarea şi prestarea activităţii de asistenţă acordată solicitanţilor, la ghişeu sau prin intermediul sistemului informatic integrat al ONRC;
 • furnizarea de informaţii, certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, copii şi copii certificate de pe documentele prezentate şi de pe cele care atestă soluţionarea şi înregistrarea în registrul comerţului;
 • furnizarea de informații și/sau documente din Registrul beneficiarilor reali, din Buletinul Procedurilor de Insolvență şi din Buletinul Electronic al Registrului Comerţului;
 • arhivarea dosarelor profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului şi a altor documente prevăzute de lege.

În ceea ce privește serviciile oferite de O.N.R.C., acestea pot fi grupate astfel:

 • Asistență acordată persoanelor interesate pentru înregistrarea în registrul comerțului;
 • Identificarea unei firme (cod unic de înregistrare, denumire, sediu);
 • Statistici structurate pe diferite criterii;
 • Informații privind evoluţia firmei de la înregistrare până la zi;
 • Confirmarea inexistenţei unei firme sau constatarea radierii.

Istoric

Primele evidențe ale comercianților (profesioniştilor de azi) datează din evul mediu, când informațiile despre comercianți și meseriași erau ținute de bresle. După unirea Principatelor Române, odată cu punerea bazelor statului român modern, se acordă o importanță din ce în ce mai mare ținerii în evidență a structurii și a activității firmelor.

În anul 1864 este votată şi promulgată prima lege de organizare a Camerelor de Comerţ şi Industrie, care este amendată în 1868. Articolul 3 cuprindea prevederea potrivit căreia nicio înscriere la Tribunal nu se putea face fără ca negustorii să se fi prezentat la Camera de Comerț și Industrie din circumscripția lor, pentru a fi înscriși în registrul Camerei.

În anul 1884 este promulgată "Legea înscrierii firmelor", care organizează în sens modern evidenţa firmelor comerciale, şi este adoptat "Regulamentul pentru forma şi modul ţinerei registrelor firmelor".

 

În anul 1931, prin noua "Lege pentru înfiinţarea unui registru al comerţului", publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 3 aprilie, se prevede păstrarea, printr-un oficiu special şi sub controlul unui judecător delegat, a unui registru al comerţului pentru înscrierea actelor a căror publicitate era cerută de lege. Înmatriculările și mențiunile sunt publicate în "Buletinul Camerei de Comerț și Industrie". Până la sfârşitul anului 1945 sunt înregistrate 157.626 de firme - 147.038 de firme individuale şi 10.588 de firme sociale.

În anul 1950, Registrul comerţului este desfiinţat, funcţiile sale fiind incompatibile cu economia socialistă, și este reînfiinţat în 1990, pe lângă Camerele de Comerţ şi Industrie din România.

Începând din anul 2002, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului funcționează în subordinea Ministerului Justiţiei, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 (aprobată prin Legea 505/2003 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului). 

O.N.R.C. a dobândit calitatea de membru cu drepturi depline al unor organizaţii internaţionale precum Forumul European al Registrelor Comerţului (European Commerce Registers’ Forum – ECRF, în 2004), Forumul Registrelor Comerţului (Corporate Registers Forum – CRF, în 2010) şi Asociaţia Internaţională a Reglementatorilor de Insolvenţă (Internaţional Association of Insolvency Regulators – IAIR, în 2010).

Preocupat în permanenţă de facilitarea schimbului de informaţii cu privire la sistemul de funcţionare a registrelor, precum şi de îmbunătăţirea procedurilor administrative şi de implementarea de noi servicii, O.N.R.C. lansează, în 2012, portalul de servicii on-line portal.onrc.ro, proiect finanţat din fonduri europene. Mai multe detalii aici

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.