Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

02 Iulie 2020

portal

Formulare persoane juridice

Cod formular Denumire formular
11-10-181 Cerere verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă persoane juridice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-182 Cerere verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă persoane juridice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-150 Cerere de înregistrare - persoane juridice (calcul în RON)
ATENŢIE! Pentru ca funcţia de calcul a formularului să fie activată, este necesar în mod obligatoriu selectarea casetei "înregistrare în registrul comerţului" (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexa nr. 1 - înregistrare fiscală (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexa nr. 2 - investiţie străină (timp mediu de completare 3 minute)
  Cerere înregistrare la ANAF (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-141
11-10-167
11-10-168
11-10-189 Cerere actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev. 2 (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-183 Cerere de radiere (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-184 Cerere de depunere şi/sau menţionare acte (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-185 Cerere de îndreptare erori materiale - persoane juridice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-187 Cerere de depunere situaţii financiare (timp mediu de completare 3 minute)
  Specimen de semnături (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-205 Cerere de înregistrare - numire lichidator (L. 359/2004) (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-204 Cerere de înregistrare - numire lichidator (L. 31/1990) (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-160 Aviz / Accept asociaţie de proprietari / locatari (L. 196/2018) (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexa la documentele care se publică în Monitorul Oficial al României (numărarea caracterelor) (timp mediu de completare 3 minute)
 

 

Formulare persoane fizice

Cod formular Denumire formular
  Cerere verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă persoane fizice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-180 Cerere de înregistrare - persoane fizice (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexa 1 - înregistrare fiscală (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-141
11-10-167
11-10-168
11-10-160 Aviz / Accept asociaţie de proprietari / locatari (L. 230/2007) (timp mediu de completare 3 minute)
  Specimen de semnaturi (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-191 Cerere de îndreptare erori materiale - persoane fizice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-189 Cerere actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev. 2 (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-183 Cerere de radiere (timp mediu de completare 3 minute)
  Declarație de participare soț - soție (timp mediu de completare 3 minute)
  Declarație de încetare participare soț - soție (timp mediu de completare 3 minute)

 

Formulare beneficiari reali

Cod formular Denumire formular
33 Cererea de depunere a declaratiei privind beneficiari reali (timp mediu de completare 3 minute)
32  Cerere furnizare informatii privind beneficiarul real (timp mediu de completare 3 minute)
  Declaratia tip privind beneficiarul real al persoanei juridice

 

Alte categorii de formulare

Cod formular Denumire formular
11-10-206 Cerere de servicii (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexă cerere servicii asistenţă (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-186 Cerere-comandă eliberare acte (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-188 Cerere-comandă eliberare informaţii (timp mediu de completare 3 minute)
  Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-190 Cerere eliberare duplicat (timp mediu de completare 3 minute)
  Cererea completare înscrisuri/preschimbare termen de soluționare/audiență publică (timp mediu de completare 3 minute)
  ANEXĂ prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Modele orientative pe perioada de 6 luni de la încetarea stării de urgență

Cod formular Denumire formular
  Declarație pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (21) din O.U.G. nr. 44/2008, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 182/2016 – privind sediul profesional
  Declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice
  Specimen semnătură
  Declarație pe propria răspundere în baza art. 17 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind sediul social
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru a deţine şi a exercita calitatea de fondator; asociat/acţionar; administrator/director; membru al consiliului de supraveghere/membru al directoratului; persoana împuternicită să reprezinte sucursala; cenzor; auditor financiar; persoană fizică reprezentantă a societății (PJ)
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor pentru a avea calitatea de asociat unic – utilizată doar pe perioada stării de urgență (PJ)
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor fondator SRL-D
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru a deţine şi a exercita calitatea de fondator; asociat/acţionar; administrator/director; membru al consiliului de supraveghere/membru al directoratului; persoana împuternicită să reprezinte sucursala; cenzor; auditor financiar; persoană fizică reprezentantă a societății (PF)
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor pentru a avea calitatea de asociat unic – utilizată doar pe perioada stării de urgență (PF)


Metodologia de calcul a duratei de completare a formularelor la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale

Vă informăm că serviciul de poștă electronică de la ORCT Giurgiu este temporar indisponibil. Vă mulțumim pentru înțelegere!