Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Octombrie 2022

portal

Formulare persoane juridice

Cod formular Denumire formular
11-10-181 Cerere verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă persoane juridice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-182 Cerere verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă persoane juridice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-150 Cerere de înregistrare - persoane juridice (calcul în RON)
ATENŢIE! Pentru ca funcţia de calcul a formularului să fie activată, este necesar în mod obligatoriu selectarea casetei "înregistrare în registrul comerţului" (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexa nr. 1 - înregistrare fiscală (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexa nr. 2 - investiţie străină (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-141
11-10-167
11-10-168
11-10-169 Cerere actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev. 2 (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-183 Cerere de radiere (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-184 Cerere de depunere şi/sau menţionare acte (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-185 Cerere de îndreptare erori materiale - persoane juridice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-187 Cerere de depunere situaţii financiare (timp mediu de completare 3 minute)
  Specimen de semnături (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-160 Aviz / Accept asociaţie de proprietari / locatari (L. 196/2018) (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexa la documentele care se publică în Monitorul Oficial al României (numărarea caracterelor) (timp mediu de completare 3 minute)
 

 

Formulare persoane fizice

Cod formular Denumire formular
  Cerere verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă persoane fizice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-180 Cerere de înregistrare - persoane fizice (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexa 1 - înregistrare fiscală (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-141
11-10-167
11-10-168
11-10-160 Aviz / Accept asociaţie de proprietari / locatari (L. 230/2007) (timp mediu de completare 3 minute)
  Specimen de semnaturi (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-185 Cerere de îndreptare erori materiale - persoane fizice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-169 Cerere actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev. 2 (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-180 Cerere de radiere (timp mediu de completare 3 minute)
  Declarație de participare soț - soție (timp mediu de completare 3 minute)
  Declarație de încetare participare soț - soție (timp mediu de completare 3 minute)

 

Formulare beneficiari reali

Cod formular Denumire formular
6 Declarație privind beneficiarii reali - ORCT
6A Declarație privind beneficiarii reali - semnătură privată
15  Cerere furnizare informații privind beneficiarul real (timp mediu de completare 3 minute)
28 Cerere eliberare acte din registrul beneficiarilor reali

 

Alte categorii de formulare

Cod formular Denumire formular
11-10-206 Cerere de servicii (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexă cerere servicii asistenţă (timp mediu de completare 3 minute)
14 Cerere eliberare acte din registrul comerțului (timp mediu de completare 3 minute)
13 Cerere eliberare informații din registrul comerțului (timp mediu de completare 3 minute)
16 Cerere furnizare informații specializate
  Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-190 Cerere eliberare duplicat (timp mediu de completare 3 minute)
  Cererea completare înscrisuri/preschimbare termen de soluționare/audiență publică (timp mediu de completare 3 minute)
  INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (cereri având ca obiect înmatricularea/înregistrarea de mențiuni, depunerea și/sau menționarea de acte, acordarea serviciilor de asistență, efectuarea de operațiuni prealabile înregistrării, eliberare duplicate, alte tipuri de cereri depuse de persoana interesată/prejudiciată)
  INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (cereri având ca obiect eliberarea de informații/certificate constatatoare/copii/copii certificate)
  INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (cereri având ca obiect depunerea declarației privind beneficiarii reali în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului)
  INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (cereri având ca obiect furnizarea de informații privind datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali/accesul la datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali)

 

Modele orientative

Cod formular Denumire formular
  Declarație pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (21) din O.U.G. nr. 44/2008, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 182/2016 – privind sediul profesional
  Specimen semnătură
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru a deţine şi a exercita calitatea de fondator; asociat/acţionar; administrator/director; membru al consiliului de supraveghere/membru al directoratului; persoana împuternicită să reprezinte sucursala; cenzor; auditor financiar; persoană fizică reprezentantă a societății (PJ)
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor fondator SRL-D
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru a deţine şi a exercita calitatea de fondator; asociat/acţionar; administrator/director; membru al consiliului de supraveghere/membru al directoratului; persoana împuternicită să reprezinte sucursala; cenzor; auditor financiar; persoană fizică reprezentantă a societății (PF)
  Declarație pe propria răspundere în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, din care rezultă că persoana juridică nu desfășoară activitate la sediul
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor pentru a avea calitatea de asociat și administrator – (PJ)
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor pentru a avea calitatea de asociat și administrator – (PF)
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor pentru a avea calitatea administrator – (PJ)
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor pentru a avea calitatea de administrator – (PF)


Metodologia de calcul a duratei de completare a formularelor la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.