Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

29 Septembrie 2020

portal

Formulare persoane juridice

Cod formular Denumire formular
11-10-181 Cerere verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă persoane juridice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-182 Cerere verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă persoane juridice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-150 Cerere de înregistrare - persoane juridice (calcul în RON)
ATENŢIE! Pentru ca funcţia de calcul a formularului să fie activată, este necesar în mod obligatoriu selectarea casetei "înregistrare în registrul comerţului" (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexa nr. 1 - înregistrare fiscală (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexa nr. 2 - investiţie străină (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-141
11-10-167
11-10-168
11-10-189 Cerere actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev. 2 (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-183 Cerere de radiere (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-184 Cerere de depunere şi/sau menţionare acte (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-185 Cerere de îndreptare erori materiale - persoane juridice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-187 Cerere de depunere situaţii financiare (timp mediu de completare 3 minute)
  Specimen de semnături (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-205 Cerere de înregistrare - numire lichidator (L. 359/2004) (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-204 Cerere de înregistrare - numire lichidator (L. 31/1990) (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-160 Aviz / Accept asociaţie de proprietari / locatari (L. 196/2018) (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexa la documentele care se publică în Monitorul Oficial al României (numărarea caracterelor) (timp mediu de completare 3 minute)
 

 

Formulare persoane fizice

Cod formular Denumire formular
  Cerere verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă persoane fizice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-180 Cerere de înregistrare - persoane fizice (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexa 1 - înregistrare fiscală (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-141
11-10-167
11-10-168
11-10-160 Aviz / Accept asociaţie de proprietari / locatari (L. 230/2007) (timp mediu de completare 3 minute)
  Specimen de semnaturi (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-191 Cerere de îndreptare erori materiale - persoane fizice (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-189 Cerere actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev. 2 (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-183 Cerere de radiere (timp mediu de completare 3 minute)
  Declarație de participare soț - soție (timp mediu de completare 3 minute)
  Declarație de încetare participare soț - soție (timp mediu de completare 3 minute)

 

Formulare beneficiari reali

Cod formular Denumire formular
33 Cererea de depunere a declaratiei privind beneficiari reali (timp mediu de completare 3 minute)
32  Cerere furnizare informatii privind beneficiarul real (timp mediu de completare 3 minute)
  Declaratia tip privind beneficiarul real al persoanei juridice

 

Alte categorii de formulare

Cod formular Denumire formular
11-10-206 Cerere de servicii (timp mediu de completare 3 minute)
  Anexă cerere servicii asistenţă (timp mediu de completare 3 minute)
14 Cerere eliberare acte din registrul comerțului (timp mediu de completare 3 minute)
13 Cerere eliberare informații din registrul comerțului (timp mediu de completare 3 minute)
16 Cerere furnizare informații specializate
  Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată (timp mediu de completare 3 minute)
11-10-190 Cerere eliberare duplicat (timp mediu de completare 3 minute)
  Cererea completare înscrisuri/preschimbare termen de soluționare/audiență publică (timp mediu de completare 3 minute)
  Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal(cereri având ca obiect înmatricularea/înregistrarea de mențiuni, depunerea și/sau menționarea de acte, depunerea declarației privind beneficiarii reali, acordarea serviciilor de asistență, efectuarea de operațiuni prealabile înregistrării, eliberarea de duplicate, alte tipuri de cereri depuse de persoana interesată/prejudiciată)
  Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
(cereri având ca obiect eliberarea de informații/certificate constatatoare/copii/copii certificate)

 

Modele orientative pe perioada de 6 luni de la încetarea stării de urgență

Cod formular Denumire formular
  Declarație pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (21) din O.U.G. nr. 44/2008, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 182/2016 – privind sediul profesional
  Declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice
  Specimen semnătură
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru a deţine şi a exercita calitatea de fondator; asociat/acţionar; administrator/director; membru al consiliului de supraveghere/membru al directoratului; persoana împuternicită să reprezinte sucursala; cenzor; auditor financiar; persoană fizică reprezentantă a societății (PJ)
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor fondator SRL-D
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru a deţine şi a exercita calitatea de fondator; asociat/acţionar; administrator/director; membru al consiliului de supraveghere/membru al directoratului; persoana împuternicită să reprezinte sucursala; cenzor; auditor financiar; persoană fizică reprezentantă a societății (PF)
  Declarație pe propria răspundere în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, din care rezultă că persoana juridică nu desfășoară activitate la sediul – utilizată doar pe perioada stării de urgență
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor pentru a avea calitatea de asociat și administrator  – utilizată doar pe perioada stării de urgență (PJ)
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor pentru a avea calitatea de asociat și administrator – utilizată doar pe perioada stării de urgență (PF)
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor pentru a avea calitatea administrator  – utilizată doar pe perioada stării de urgență (PJ)
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor pentru a avea calitatea de administrator – utilizată doar pe perioada stării de urgență (PF)


Metodologia de calcul a duratei de completare a formularelor la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale

Vă informăm că, în perioada 28 - 30 septembrie 2020, în cadrul Biroului Teritorial Pașcani, organizat în județul Iași, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Pentru depunerea documentelor și a cererilor de înregistrare în registrul comerțului vă puteți adresa Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași. E-mail:orctis@is.onrc.ro, Telefon:0232.254.400, Fax: 0232.276.334