Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

Formulare persoane juridice

Cod formular Denumire formular
Formular nr. 1 Cerere verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă persoane juridice (timp mediu de completare 3 minute)
Anexa nr. 2a Cerere de înregistrare - persoane juridice (timp mediu de completare 5 minute 21 secunde)
Anexă înregistrare fiscală Cerere de înregistrare fiscală (timp mediu de completare 1 minut), Instrucțiuni de completare a formularului "Cerere de înregistrare fiscală"
Anexa nr. 2  Investiţie străină (timp mediu de completare 1 minut)
Anexa nr. 4
Anexa nr. 1  Formular-tip act constitutiv SRL (timp mediu de completare 6 minute)
  Act constitutiv SRL - variantă în limba engleză, spre informare
11-10-169 Cerere actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev. 2 (timp mediu de completare 2 minute)
Formular nr. 12  Specimen de semnătură (pentru GIE/GEIE și pentru societăți cooperative) (timp mediu de completare 2 minute)
Formular nr. 11  Aviz / Accept asociaţie de proprietari / locatari (L. 196/2018) (timp mediu de completare 1 minut 10 secunde)
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor fondator SRL-D (timp mediu de completare 1 minut 35 secunde)

 

Formulare persoane fizice

Cod formular Denumire formular
Formular nr. 1 Cerere verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă persoane fizice (timp mediu de completare 3 minute)
Anexa nr. 2b Cerere de înregistrare - persoane fizice (timp mediu de completare 4 minute 43 secunde)
Anexă înregistrare fiscală Cerere de înregistrare fiscală (timp mediu de completare 1 minut), Instrucțiuni de completare a formularului "Cerere de înregistrare fiscală"
Anexa nr. 4
Formular nr. 11 Aviz / Accept asociaţie de proprietari / locatari (L. 196/2018) (timp mediu de completare 1 minut 10 secunde)
11-10-169 Cerere actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev. 2 (timp mediu de completare 2 minute)
  Declarație de participare soț - soție (timp mediu de completare 3 minute)
  Declarație de încetare participare soț - soție (timp mediu de completare 3 minute)

 

Formulare beneficiari reali

Cod formular Denumire formular
Formular nr. 3 Declarație privind beneficiarii reali - ORCT (timp mediu de completare 2 minute)
Formular nr. 3a Declarație privind beneficiarii reali - semnătură privată (timp mediu de completare 2 minute)
Formular nr. 8 Cerere furnizare informații privind beneficiarul real - Autoritate sau Entitate raportoare (timp mediu de completare 2 minute)
Formular nr. 8a Cerere furnizare informații privind beneficiarii reali - Persoanele fizice sau juridice (timp mediu de completare 2 minute 37 secunde)
Formular nr. 9 Cerere eliberare acte din registrul beneficiarilor reali (timp mediu de completare 2 minute 13 secunde)

 

Alte categorii de formulare

Cod formular Denumire formular
Formular nr. 2 Cerere de servicii (timp mediu de completare 2 minute 14 secunde)
  Anexă cerere servicii asistenţă (timp mediu de completare 2 minute 40 secunde)
Formular nr. 7 Cerere eliberare informații din registrul comerțului (timp mediu de completare 2 minute 14 secunde)
Formular nr. 10 Cerere furnizare informații specializate (timp mediu de completare 3 minute)
  Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată (timp mediu de completare 1 minute 50 secunde)
Formular nr. 6 Cerere eliberare duplicat (timp mediu de completare 2 minute 37 secunde)
Formular nr. 5 Cererea completare înscrisuri/preschimbare termen de soluționare/audiență publică (timp mediu de completare 1 minut 28 secunde)
  INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (cereri având ca obiect înmatricularea/înregistrarea profesioniștilor în registrul comerțului, înscrierea de mențiuni, înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității profesioniștilor, acordarea serviciilor de asistență, efectuarea de operațiuni prealabile înregistrării, eliberarea de duplicate, alte tipuri de cereri depuse de persoana interesată/prejudiciată) 
  INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (cereri având ca obiect eliberarea de informații/certificate constatatoare/copii/copii certificate)
  INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (depunerea declarației privind beneficiarii reali în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului)
  INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (cereri având ca obiect furnizarea de informații privind datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali/accesul la datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali)
  Cererea (formular-tip) pentru comunicarea documentelor conform art. 21 alin.2 din OUG nr. 41/2016  (timp mediu de completare 2 minute)

 

Modele orientative

Cod formular Denumire formular
  Declarație pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (21) din O.U.G. nr. 44/2008, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 182/2016 (în cazul în care nu se desfășoară activitate la sediul profesional)
  Declarație pe propria răspundere (persoană juridică) privind îndeplinirea condițiilor legale pentru a avea calitatea de fondator, administrator, cenzor (pentru GIE/GEIE)
  Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor fondator SRL-D
  Declarație pe propria răspundere (persoană fizică) privind îndeplinirea condițiilor legale pentru a avea calitatea de fondator, membru, administrator, cenzor, persoana împuternicită să reprezinte sucursala (pentru GIE/GEIE și pentru reprezentant sucursală)
  Declarație pe propria răspundere în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, din care rezultă că persoana juridică nu desfășoară activitate la sediul

 

Metodologia de calcul a duratei de completare a formularelor la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.