Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

Info Presă

Potrivit Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, cu modificările și completările ulterioare, art. 11, alin. (10): “ONRC şi oficiile registrului comerţului eliberează, cu titlu gratuit, jurnaliştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă informaţii punctuale înregistrate în registrul comerţului, care pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice”. 

De asemenea, în conformitate cu art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului justiției nr. 381/C/2024 privind aprobarea tarifelor pentru informațiile și documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvență, “Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale eliberează, cu titlu gratuit, jurnaliștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă certificate constatatoare dacă un act de procedură este sau nu este înregistrat și publicat în Buletinul procedurilor de insolvență, ce pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice”. 

Pentru a putea beneficia de furnizarea, cu titlu gratuit, a informaţiilor solicitate, în conformitate cu prevederile legale menţionate mai sus, vă rugăm să ne transmiteţi un document care să ateste calitatea de jurnalist/reprezentant al mijloacelor de informare în masă.

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactați:
Biroul de Comunicare și Relații Internaționale
Tel. mobil: 0752011505
E-mail: presa@onrc.ro
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.