Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

Persoană responsabilă pentru Legea 544/2001
D-na. Ana-Luminița Ioniță
Tel.: +40213160817 /18/24 interior 123
E-mail: legea544@onrc.ro

Legislație

 Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Normele Metodologice de aplicare

ReadSpeaker Conținutul legii 

ReadSpeaker Normele metodologice - HG 123/2002 

ReadSpeaker Lista cu documentele de interes public (Art. 5)

 Legea nr. 109 din 2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice

ReadSpeaker Conținutul legii

 

Solicitare în baza Legii 544/2001

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001
 

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în legea 544/2001, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. 
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art.7.

Model de reclamație administrativă pentru situația în care răspunsul nu a fost transmis în termen (model 1)

Model de reclamație administrativă pentru situația în care răspunsul transmis a fost negativ (model 2)

 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

click aici
  
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.