Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

 
 

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Oficiul Național al Registrului Comerțului derulează în baza contractului de finanțare nr. 1/16722/2024/06.03.2024, încheiat de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu Ministerul Justiției (în calitate de Coordonator de Reforme și Investiții în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, prin Unitatea de Coordonare a Reformelor și Investițiilor – denumit în continuare MJ - UCRI), ce are ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către MJ – UCRI, în cadrul PNRR (Componenta nr. 7 – “Transformare digitală”, Investiția 4 – “Digitalizarea sistemului judiciar”), finanțat prin MRR, proiectul “Asigurarea infrastructurii hardware, software și de comunicații a ONRC în vederea continuării transformării digitale”.

Obiectivul proiectului este reprezentat de implementarea unei platforme integrate de gestionare a fluxului de documente, ce asigură digitizarea documentelor pe format hârtie cu captarea de metadate, a documentelor și informațiilor în format electronic, stocarea în format digital și managementul acestora, distribuire și acces securizat la documente pe bază de permisiuni predefinite, online și offline, crearea de fluxuri de lucru personalizate  cu documentele (editare, validare, aprobare, versionări) și automatizarea acestora,  implementarea de politici de retenție a documentelor și a confidențialității datelor conform legislației în vigoare, analiza  și raportarea informațiilor extrase din documente, diminuarea costurilor asociate cu crearea, gestionarea și depozitarea arhivelor fizice. Această platformă se va folosi atât în relația cu cetățenii, cât și în cadrul fluxurilor interne de lucru ale angajaților.

Printre rezultatele proiectului pe care Oficiul Național al Registrului Comerțului îl derulează se numără modernizarea la nivelul tehnologic prezent a echipamentelor de imagistică deținute de instituție, în vederea integrării lor în sistemul de management al fluxurilor de lucru, împreună cu o platformă de raportare și management a acestora, în scopul eficientizării folosirii echipamentelor și reducerii la minim a consumului energetic și de resurse aferent, la nivel central și la nivel local, respectiv 42 oficii ale registrului comerțului de pe lângă tribunale și 16 birouri teritoriale active, ale acestora.

Totodată, prin implementarea proiectului se urmărește asigurarea conformității cu măsurile adoptate în Semestrul European (combaterea și atenuarea impactului sanitar și socio-economic al pandemiei Covid-19: forța de muncă, sănătate, lichiditate IMM, protejarea fluxului de bunuri esențiale; asigurarea stabilității prin investiții și reforme; asigurarea echității prin programe ce impactează forța de muncă, șomajul, serviciile sociale, educația; asigurarea durabilității mediului prin eficiență energetică și tehnologie; stimularea productivității și competitivității prin inovare, tehnologie, interoperabilitate națională și europeană; adresarea limitării deficitului bugetar).

Proiectul se încadrează în strategiile de utilizare rațională și eficientă a tehnologiei pentru realizarea potențialului de creștere și asigurarea rezilienței economice și sociale a statelor membre (inclusiv reziliența economică și socială, adresarea impactului social al crizei și contribuția la creșterea coeziunii economice, sociale și teritoriale).

Nu în ultimul rând, soluția propusă de ONRC prin acest proiect de upgrade tehnologic va aduce economii financiare semnificative, atât prin reducerea consumului de energie, cât și prin eliminarea timpilor pierduți și reducerea consumului de hârtie și va avea impact asupra activității ONRC, în special din prisma digitalizării proceselor interne și a modului de furnizare al serviciilor către cetățeni, proiectul fiind necesar pentru a asigura tranziția spre o digitalizare completă în viitor.

 

Valoare totală proiect (Lei): 87.949.591,80

Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR (Lei): 73.907.220,00

Data începerii proiectului: 06 martie 2024

Data finalizării proiectului: 06 martie 2026

Date de contact: onrc@onrc.ro, presa@onrc.ro    

 

sageata Comunicat de presă inițial

 

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.