Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

22 Martie 2023

portal

 
  

Ministerul Justiţiei, prin Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), ca organism de punere în aplicare, asigură interconectarea cu BRIS - Business Registers Interconnection System (Sistemul de Interconectare a Registrelor de Afaceri) conform prevederilor Legii nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului cu privire la implementarea Directivei Europene nr. 17/2012/UE privind interconectarea registrelor centrale, ale comerţului şi ale societăţilor.

Scopul BRIS este de a facilita accesul publicului la informaţii referitoare la societăţile şi sucursalele acestora înfiinţate în Uniunea Europeană prin:

  • asigurarea interconectării registrelor comerţului din statele membre UE şi din Spaţiul Economic European, facilitând astfel cooperarea şi comunicarea electronică dintre registre;
  • creşterea încrederii în piaţa unică europeană prin asigurarea transparenţei şi accesului la informaţii actualizate la zi;
  • un grad mai ridicat de securitate juridică în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în registrele comerţului de la nivel european.

BRIS este constituit din următoarele componente:

 
 

e-justice.europa.eu e-justice.europa.eu e-justice.europa.eu

 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.