Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

 
  

Ministerul Justiţiei, prin Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), ca organism de punere în aplicare, asigură interconectarea cu BRIS - Business Registers Interconnection System (Sistemul de Interconectare a Registrelor de Afaceri) conform prevederilor Legii nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului cu privire la implementarea Directivei Europene nr. 17/2012/UE privind interconectarea registrelor centrale, ale comerţului şi ale societăţilor.

Scopul BRIS este de a facilita accesul publicului la informaţii referitoare la societăţile şi sucursalele acestora înfiinţate în Uniunea Europeană prin:

  • asigurarea interconectării registrelor comerţului din statele membre UE şi din Spaţiul Economic European, facilitând astfel cooperarea şi comunicarea electronică dintre registre;
  • creşterea încrederii în piaţa unică europeană prin asigurarea transparenţei şi accesului la informaţii actualizate la zi;
  • un grad mai ridicat de securitate juridică în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în registrele comerţului de la nivel european.

BRIS este constituit din următoarele componente:

 
 

e-justice.europa.eu e-justice.europa.eu e-justice.europa.eu

 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.