Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

 
  
 

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat pin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului a fost realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.
Scopul proiectului a fost sprijinirea ONRC pentru creșterea calității serviciilor furnizate, îmbunătățirea accesului la justiție, sporirea transparenței, eticii și integrității la nivelul sistemului judiciar.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

  • Consolidarea capacității instituționale a ONRC prin organizarea a 28 de sesiuni de formare profesională (pentru 560 de salariați ai instituției) privind interpretarea și aplicarea codurilor juridice. De asemenea, pentru sprijinirea creșterii cunoștințelor profesionale și dobândirea unor abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar au fost organizate și 8 acțiuni de formare în domenii generale și operațiuni specifice. Astfel, 524 de salariați au participat la cursuri de formare profesională în următoarele domenii: legislație achiziții; legislație cibernetică; control intern managerial; engleză juridică; relații mass-media; formare de formatori; TIC avansat și cybersecurity; managementul calității;
  • Consolidarea sistemului de publicitate legală privind buletinul electronic al registrului comerțului și a sistemului registrului comerțului prin dezvoltarea, asigurarea și monitorizarea performanțelor la nivelul sistemului informatic integrat al ONRC printr-un modul IT integrat complex care include: 1 sistem de aplicații IT și instrumente dezvoltate; 1 sistem de monitorizare a performanțelor la nivelul sistemului informatic al ONRC;  1 aplicație inovativă pentru echipamente mobile și 1 cadru de cooperare;
  • Implementarea sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție. Obținerea certificatului de confiormitate pentru toate activitățile desfășurate la nivelul ONRC nr. 12214/05.11.2021.

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

 

  sageata Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC) - platformă electronică centrală prin care se realizează publicitatea legală a actelor, înregistrărilor și informațiilor prevăzute în mod expres de actele normative în vigoare în sarcina Oficiului National al Registrului Comerțului

  sageata Certificare SR EN ISO 9001:2015

  sageata Comunicate privind proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317

 
  
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.