Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

12 Mai 2021

portal

 
  
 
Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat pin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectiv general: realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este acela de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

Obiective specifice:

  • Consolidarea capacității instituționale a ONRC prin formarea profesională a 560 de salariați ONRC printr-un curs privind interpretarea și aplicarea noilor coduri juridice cu 28 de sesiuni. De asemenea, pentru sprijinirea creșterii cunoștințelor profesionale și dobândirea unor abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar au fost organizate 8 acțiuni de formare în domenii generale și operațiuni specifice, care sprijină indirect realizarea tuturor indicatorilor de rezultat ai proiectului. Astfel, 524 de salariați au  participat la cursuri de formare profesională în următoarele domenii: legislație achiziții; legislație cibernetică; control intern managerial; legislația muncii; relații mass-media; formare de formatori; TIC avansat și cybersecurity; managementul calității;
  • Consolidarea sistemului de publicitate legală privind buletinul electronic al registrului comerțului și a sistemului registrului comerțului prin dezvoltarea, asigurarea și monitorizarea performanțelor la nivelul sistemului informatic integrat al ONRC printr-un modul IT integrat complex compus din: 1 sistem cu aplicații IT și instrumente dezvoltate; 1 sistem de monitorizare a performanțelor la nivelul sistemului informatic al ONRC; o aplicație inovativă pentru echipamente mobile; oferirea de servicii adiționale online (includerea de noi categorii de beneficiari și extinderea ariei de acoperire, acces prietenos, rapid și sigur) și 1 cadru de cooperare;
  • Implementarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

Principalele rezultate ale proiectului sunt: cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, ce va fi atins prin crearea unui sistem de publicitate legală a actelor integrat și consolidat prin instrumentul informatic al buletinului electronic al registrului comerțului; gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie; implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

 

  sageata Comunicate privind proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317

 
  
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.