Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal


Certificare SR EN ISO 9001:2015

Certificat ISO RO/EN

 

  Politica referitoare la calitate

Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin reprezentanţii săi, a definit politica referitoare la calitate ca fiind un instrument ce conduce instituția la îmbunătățirea performanțelor sale, astfel încât să determine câștigarea încrederii solicitanților. Având în vedere performanțele și evoluția serviciilor oferite până în prezent, precum și exigențele solicitanților, conducerea Oficiului Național al Registrului Comerțului se angajează să mențină și să îmbunătățească continuu în cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului un Sistem de Management al Calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 pentru activitățile juridice privind ținerea Registrului Comerțului, Buletinul Procedurilor de Insolvență, Registrul Litigiilor și Registrul Beneficiarilor Reali și activități de asistență pentru înregistrarea în Registrul Comerțului. … mai multe detalii

 

  Declaratia-angajament a directorului general al ONRC

VIZIUNE
Viziunea Oficiului Național al Registrului Comerțului este de a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri din România, prin oferirea de servicii publice de calitate, flexibile şi orientate către nevoile specifice ale solicitanţilor.

MISIUNE
Misiunea principală a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului constă în prestarea serviciului public de ţinere a registrului comerţului şi de efectuare a publicităţii legale a actelor şi faptelor întreprinzătorilor, efectuarea procedurii de citare şi publicitate a procedurilor de insolvenţă, precum și de ținere a registrului beneficiarilor reali.

Mecanismele implementării misiunii asumate sunt:

  • Respectarea legalităţii
  • Transparenţă decizională
  • Consultarea solicitanților
  • Cooperarea cu autorități și instituții publice naționale sau internaționale interesate.

VALORI

Serviciile furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor avea ca bază de referinţă următoarele valori comune:

  1. Orientarea către solicitanţii de servicii publice – Oficiul Național al Registrului Comerțului este o instituţie publică total dedicată solicitanţilor de servicii, adaptându-se la dinamica activităţilor comerciale, astfel încât înregistrarea datelor profesioniștilor să fie făcută cu acurateţe;
  2. Accesibilitatea serviciilor – Oficiul Național al Registrului Comerțului caută continuu noi mijloace pentru a face serviciile “să vină mai aproape de solicitant” şi pentru a spori promptitudinea prestaţiei sale;
  3. Transparenţă – transparenţa operaţiunilor în raport cu mediile de business şi guvernamentale este un deziderat constant al Oficiului Național al Registrului Comerțului. … mai multe detalii
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.