Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Iunie 2023

portal

Tabel cu rezultatele obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 03.11.2022 - domeniul economic

Tabel cu rezultatele obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 03.11.2022 - domeniul IT

Tabel cu rezultatele obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 03.11.2022 - domeniul juridic

Tabel cu rezultatele obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 03.11.2022 - domeniul BPI

Rezultatele examenului de promovare organizat în data de 03.11.2022 - Domeniul economic - Serviciul Achizitii Publice

Tabel cu rezultatele îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 03.11.2022

 

 

ANUNŢ

privind examenul de promovare a personalului din cadrul Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale în grad/treaptă profesională
imediat superioară celui/celei deţinut/deţinută
 

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sau în treaptă profesională imediat superioară celei deţinute a personalului contractual din cadrul ONRC sediul central şi din cadrul ORCT, în data de 03 noiembrie 2022, ora 16.45.

Înscrierea candidaţilor are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 25 octombrie 2022, ora 16.00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la şeful ierarhic superior.

La cererile de înscriere la examen vor fi ataşate referatele de promovare întocmite de şeful ierarhic superior şi avizate de directorul ORCT/direcţiei ONRC, urmând a fi  centralizate pe domenii de activitate şi transmise în original imediat după expirarea termenului de înscriere la SRU – ONRC.

Examenul de promovare se va desfăşura la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului şi sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale în ale căror ştate de funcţii se găsesc salariaţii nominalizaţi.

Bibliografia de examen este stabilită pentru următoarele domenii de activitate:

  1. Juridic ( preluați și DMCOA, SCIG, BCRI) (click aici)
  2. Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (click aici)
  3. IT (click aici)
  4. Economic (click aici)     

Examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

Rezultatele verificării  îndeplinirii condiţiilor pentru participare la examen se vor comunica candidaţilor prin afişarea pe pagina de internet şi prin afişare la sediul fiecărui ONRC-ONRC/ORCT, până la data de  28 octombrie 2022.

 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.      ***      Serviciile electronice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului de pe lângă tribunale vor funcționa cu intermitențe în perioada 8-9 iunie 2023, după ora 14:00, ca urmare a unor lucrări de mentenanță. Vă mulțumim pentru înțelegere!