Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Septembrie 2021

portal

Tabel cu rezultatul obținut de participantul la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, domeniul juridic organizat in data de 15.12.2020 la ORCT Bihor, ORCT Bistrița-Năsăud și ORCT Ialomița

Tabel cu rezultatul obținut de participantul la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, domeniul BPI organizat in data de 25.11.2020 la ORCT Botoșani

Tabel cu rezultatul obținut de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, domeniul juridic organizat in data de 25.11.2020 la ORCT Bihor și ORCT Vrancea

Tabel cu rezultatul obținut de participantul la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, domeniul economic - achiziții organizat în data de 25.11.2020 la Oficiul Național al Registrului Comerțului  

Tabel cu rezultatele obţinute de participanţii la examenul de promovare în grade/trepte profesionale organizat în data de 17.11.2020 Domeniul BPI la ORCT Argeș

  TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE DE PARTICIPANȚII LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADE/TREPTE PROFESIONALE, ORGANIZAT ÎN DATA DE 17.11.2020 DOMENIUL JURIDIC - REFERENT SPECIALIST in cadrul ORCT CARAŞ SEVERIN, ORCT MUREŞ şi ORCT SUCEAVA

  TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE DE PARTICIPANȚII LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADE/TREPTE PROFESIONALE, ORGANIZAT ÎN DATA DE 17.11.2020 DOMENIUL JURIDIC - PENTRU FUNCȚIILE DE CONSILIER JURIDIC SPECIALIST de la ORCT Argeș, Mureș, Suceava

  Tabel cu rezultatele obţinute de participanţii la examenul de promovare în grade/trepte profesionale organizat în data de 17.11.2020 Domeniul Juridic - pentru funcţiile de Consilier Juridic Specialist şi Referent Asistent

  Tabel cu rezultatele obţinute de participanţii la examenul de promovare în grade/trepte profesionale organizat în data de 17.11.2020 Domeniul DMCOA, Economic, IT

  Tabel cu rezultatele obţinute de participanţii la examenul de promovare în grade/trepte profesionale organizat în data de 17.11.2020 Domeniul Juridic - Referent Specialist şi domeniile SAPI, BCRI şi RU

  Tabel cu rezultatele obţinute de participanţii la examenul de promovare în grade/trepte profesionale organizat în data de 17.11.2020 Domeniul BPI

  Tabel cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în grade/trepte profesionale organizat în data de 17.11.2020

 

 

ANUNŢ

privind examenul de promovare a personalului din cadrul
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale
în grad/treaptă profesională imediat superioară celui/celei deţinut/deţinută

 

            Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sau în treaptă profesională imediat superioară celei deţinute a personalului contractual din cadrul ONRC sediul central şi din cadrul ORCT, în data de 17 noiembrie 2020, ora 16.45.

Înscrierea candidaţilor are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 06 noiembrie 2020, ora 14.00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la şeful ierarhic superior.

La cererile de înscriere la examen vor fi ataşate referatele de promovare întocmite de şeful ierarhic superior şi avizate de directorul ORCT/direcţiei ONRC, urmând a fi  centralizate pe domenii de activitate şi transmise în original imediat după expirarea termenului de înscriere la SRU – ONRC.

Examenul de promovare se va desfăşura la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului şi sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale în ale căror ştate de funcţii se găsesc salariaţii nominalizaţi.

Bibliografia de examen este stabilită pentru următoarele domenii de activitate:

  1. Juridic (click aici)
  2. Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (click aici)
  3. IT (click aici)
  4. Economic (click aici)
  5. Management Calitate, Organizare, Arhivă (click aici)
  6. Resurse Umane (click aici)
  7. Audit (click aici)
  8. Comunicare și Relații Internaționale (click aici)

 

Examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

Rezultatele verificării  îndeplinirii condiţiilor pentru participare la examen se vor comunica candidaţilor prin afişarea pe pagina de Internet şi prin afişare la sediul fiecărui ONRC-ONRC/ORCT, până la data de  11 noiembrie 2020.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.