Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

Tabel cu rezultatele finale obținute de participanții la examenul de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învățământ organizat în data de 04.12.2023 în Domeniul JURIDIC

Tabel cu rezultatele finale obținute de participanții la examenul de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învățământ organizat în data de 04.12.2023 în Domeniul BPI

Tabel cu rezultatele finale obținute de participanții la examenul de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învățământ organizat în data de 04.12.2023 în Domeniul ECONOMIC

Tabel cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învățământ organizat în data de 04.12.2023

 

ANUNȚ 

privind examenul de promovare pe posturi de execuție, urmare absolvirii unei forme superioare
de învățământ a salariaților din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor
registrului comerțului de pe lângă tribunale

 

            Oficiul Național al Registrului Comerțului organizează examen de promovare pe posturi de execuție, urmare absolvirii unei forme superioare de învățământ a salariaților din cadrul ONRC sediul central și din cadrul ORCT, în data de 04 decembrie 2023, ora 16.45. 

Înscrierea candidaților are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceștia își desfășoară activitatea, până la data de 22 noiembrie 2023, ora 16.00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la directorul ORCT/direcției ONRC.

La cererea de înscriere la examen va fi atașată copia diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, adeverința care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituție de învățământ superior acreditată, certificată “conform cu originalul” de către candidat.

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului și sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale în ale căror ștate de funcții se găsesc salariații nominalizați.

Bibliografia de examen este stabilită pentru următoarele domenii de activitate:

 

 

           Examenul de promovare pe posturi de execuție, urmare absolvirii unei forme superioare de învățământ a salariaților din cadrul ONRC și ORCT constă în susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor teoretice. 

            Rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor pentru participare la examen se vor comunica candidaților prin afișarea pe pagina de internet și prin afișare la sediul fiecărui ONRC-ONRC/ORCT, până la data de  27 noiembrie 2023.

 

 

 

 

 

 

Tabel cu rezultatele finale obținute urmare soluționării contestației depuse împotriva rezultatului obținut la proba scrisă la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 16.11.2023 în Domeniul JURIDIC - REFERENT SPECIALIST

Tabel cu rezultatele obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 16.11.2023 - domeniul BPI

Tabel cu rezultatele obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 16.11.2023 - domeniul Economic

Tabel cu rezultatele obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 16.11.2023 - domeniul DMCOA

Tabel cu rezultatele obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 16.11.2023 - domeniul Achizitii

Tabel cu rezultatele obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 16.11.2023 - domeniul Juridic

Tabel cu rezultatele obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 16.11.2023 - domeniul Juridic - referent specialist

Tabel cu rezultatele obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 16.11.2023 - domeniul IT

Tabel cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 16.11.2023

 

ANUNŢ

privind examenul de promovare a personalului din cadrul Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale în grad/treaptă profesională
imediat superioară celui/celei deţinut/deţinută
 

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sau în treaptă profesională imediat superioară celei deţinute a personalului contractual din cadrul ONRC sediul central şi din cadrul ORCT, în data de 16 noiembrie 2023, ora 16.45.

Înscrierea candidaţilor are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 06 noiembrie 2023, ora 16.00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la şeful ierarhic superior.

La cererile de înscriere la examen vor fi ataşate referatele de promovare întocmite de şeful ierarhic superior şi avizate de directorul ORCT/direcţiei ONRC, urmând a fi  centralizate pe domenii de activitate şi transmise în original imediat după expirarea termenului de înscriere la SRU – ONRC.

Examenul de promovare se va desfăşura la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului şi sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale în ale căror ştate de funcţii se găsesc salariaţii nominalizaţi.

Bibliografia de examen este stabilită pentru următoarele domenii de activitate:

 1. Juridic
  a) Juridic (click aici)
  b) BCRI (click aici)
  c) SRU (click aici)
 2. BPI (click aici)
 3. IT (click aici)
 4. Economic (click aici)     
 5. Achiziții (click aici)
 6. DMCOA (click aici)

Examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

Rezultatele verificării  îndeplinirii condiţiilor pentru participare la examen se vor comunica candidaţilor prin afişarea pe pagina de internet şi prin afişare la sediul fiecărui ONRC-ONRC/ORCT, până la data de  09 noiembrie 2023.

 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.