Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

01 Decembrie 2022

portal

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001


CERERE-TIP pentru solicitarea de informații în baza Legii nr. 544 / 2001 

ATENȚIE! NU este cerere de informații despre firme!
Pentru acest tip de solicitare accesați secțiunea - Informații RC.

Stimată doamnă / Stimate domnule

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
Sunt de acord să plătesc tarifele aferente serviciilor auxiliare necesare (transmitere/copiere documente, dacă se solicită copii în format scris).
Doresc sa primesc următoarele informații (petentul este rugat sa formuleze cât mai concret și explicit informațiile solicitate)*:

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.