Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

Cooperare internațională 

Forumul European al Registrelor Comerţului (ECRF)
www.ecrforum.org

Forumul European al Registrelor Comerţului (European Commerce Registers’ Forum – ECRF), înfiinţat în anul 2000 la Cardiff, este o organizaţie profesională de cooperare, nonprofit, ce are ca scop îmbunătăţirea serviciilor oferite de registrele comerţului, prin simplificarea procedurilor administrative şi crearea unui cadru legal cât mai uniform, contribuind astfel la crearea unui mediu propice pentru demararea şi derularea unor afaceri inovative.

Pentru îmbunătăţirea legislaţiei şi a reglementărilor care vizează activitatea registrului comerţului, ECRF organizează conferinţe anuale care reunesc toţi membrii la nivel european. În plus, promovează schimbul de experienţă în cadrul grupurilor de lucru şi elaborează studii comparative pentru a determina cele mai bune practici, tendinţe şi evoluţii în domeniul înregistrării în registrul comerţului.

În acest context, participarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (membru cu drepturi depline al ECRF din anul 2004), la activităţile Forumului reprezintă o recunoaştere a evoluţiei pozitive a ONRC, materializată prin dobândirea preşedinţiei ECRF pe perioada 2012-2013.

Organizarea celei de-a 16-a conferinţe anuale a ECRF, în iunie 2013, la Bucureşti, unde s-au reunit atât registre ale comerţului membre ECRF cât şi reprezentanţi ai altor organisme internaţionale (CRF, Comisia Europeană, Banca Mondială, IACA), a reprezentat un bun prilej pentru creşterea notorietăţii O.N.R.C. la nivel internaţional. 

Consultă aici lista membrilor ECRF

 

 

Forumul Registrelor Comerţului (CRF)
www.corporateregistersforum.org

Forumul Registrelor Comerţului (Corporate Registers Forum – CRF) este o organizaţie internaţională care promovează contactul şi cooperarea între registrele comerţului, la nivel global. O.N.R.C. este membru cu drepturi depline al CRF din anul 2010. Forumul facilitează atât schimbul de informaţii cu privire la sistemele registrelor comerţului, rolul şi responsabilităţile acestora, practici operaţionale şi de management, tehnologii utilizate şi răspunsuri la tendinţele din domeniu, cât şi dialogul în scopul identificării problemelor care împiedică gestionarea eficientă a registrelor, în special în perspectivă transfrontalieră.

Principala activitate a Forumului o constituie adunarea generală anuală, organizată de Preşedinţia în exerciţiu, la care sunt invitaţi să participe atât membrii, cât și reprezentanţii altor organizaţii internaţionale.

Adunările anuale sunt structurate pe secţiuni orientate către îmbunătăţirea serviciilor oferite publicului de către registrele comerţului, precum şi către promovarea uniformităţii în cadrul diferitelor jurisdicţii în ceea ce priveşte procedurile de lucru cu impact asupra deservirii profesioniștilor. 

Consultă aici lista membrilor CRF

 

 

Asociaţia Internaţională a Reglementatorilor de Insolvenţă (IAIR)
www.insolvencyreg.org

Asociaţia Internaţională a Reglementatorilor de Insolvenţă (International Association of Insolvency regulators - IAIR) reprezintă asociaţia internaţională a organismelor cu atribuţii în cadrul procedurii de insolvenţă, aşa cum se derulează aceasta în statele membre ale forului.

IAIR a fost înfiinţată în 1995, având ca obiective promovarea cooperării între entităţile cu rol activ în coordonarea cadrului de desfăşurare şi de aplicare a normelor care gestionează procedura insolvenţei, dar şi consolidarea unui for recunoscut internaţional, capabil de a propune instrumente eficiente de gestionare a acestei proceduri.

O.N.R.C. a devenit membru al Asociaţiei Internaţionale a Reglementatorilor de Insolvenţă în 2010.

Asociaţia are, la acest moment, un număr de 28 de membri, printre care se numără Australia, Canada, China, Irlanda, Federaţia Rusă, SUA, Anglia, dar şi membri noi cum ar fi Serbia sau Letonia. 

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.