Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

Legislaţie COVID19

http://legislatie.just.ro/ - portal legislativ care permite accesul gratuit al cetăţenilor şi al instituţiilor publice şi private, atât de pe teritoriul României, cât şi din spaţiul Uniunii Europene, la o bază de date legislativă naţională, gestionată de Ministerul Justiţiei


Decrete

ReadSpeaker Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

ReadSpeaker Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României

 

Legi 

ReadSpeaker Legea nr. 55/2020 - privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Acte ale comitetului național pentru situații de urgentă

ReadSpeaker Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24 din 14 mai 2020 - privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS.CoV-2

Ordonanțe militare

ReadSpeaker Ordonanța militară nr. 1/2020 - privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

ReadSpeaker Ordonanța militară nr. 2/2020 - privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ReadSpeaker Ordonanța militară nr. 3/2020 - privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ReadSpeaker Ordonanța militară nr. 4/2020 - privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ReadSpeaker Ordonanța militară nr. 5/2020 - privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ReadSpeaker Ordonanța militară nr. 6/2020 - privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

ReadSpeaker Ordonanța militară nr. 7/2020 - privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ReadSpeaker Ordonanța militară nr. 8/2020 - privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ReadSpeaker Ordonanța militară nr. 9/2020 - privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ReadSpeaker Ordonanța militară nr. 10/2020 - privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ReadSpeaker Ordonanța militară nr. 11/2020 - privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ReadSpeaker Ordonanța militară nr. 12/2020 - privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 

Hotărâri ale Parlamentului

ReadSpeaker Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020 - pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

  

Hotărâri COVID19

ReadSpeaker HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID.19

ReadSpeaker HG nr. 434/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

ReadSpeaker HG nr. 465/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

ReadSpeaker HG nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19

ReadSpeaker HG nr. 511/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19

ReadSpeaker HG nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID.19

ReadSpeaker HG nr. 570/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

ReadSpeaker HG nr. 588/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker HG nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker HG nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 856/14.10.2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 935/05.11.2020, pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 967/12.11.2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 1065/11.12.2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 3/12.01.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 35/11.02.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 293/10.03.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 348/25.03.2021, pentru modificarea si completarea anexei 3 la Hotararea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum §i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea §i combaterea efecteior pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 432/08.04.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 531/10.05.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 580/27.05.2021, pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 636/09.06.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 678/25.06.2021, pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea starii de aierta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 iunie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 730/08.07.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 795/28.07.2021, pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 826/05.08.2021 - privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 932/09.09.2021 - privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 990/17.09.2021 - pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr 932/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei Incepand cu data de 10 septembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efecteior pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 1050/02.10.2021 - pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea starii de aierta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 septembrie 2021, precum si stabitirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 1090/06.10.2021 - privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 1183/08.11.2021 - privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 noiembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 1242/08.12.2021 - privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 decembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ReadSpeaker H.G. nr. 34/06.01.2022 - privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

ReadSpeaker H.G. nr. 171/03.02.2022 - privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 7 februarie 2022, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

Ordine 

ReadSpeaker Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Afacerilor Interne nr. 874/81/22.05.2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

 

  

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.