Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

29 Septembrie 2020

portal

 

Legislaţie europeană - https://eur-lex.europa.eu

 • Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii cooperative europene, versiunea consolidată
  ( http://eur-lex.europa.eu)

 • Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE), versiunea consolidată 
  (
  http://eur-lex.europa.eu)

 • Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2137/85 din 25 iulie 1985 privind Gruparea Europeană de Interes Economic (GEIE), versiunea consolidată 
  (http://eur-lex.europa.eu) 

 • Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (link)

 • Regulamentul (CE) nr. 884/2015 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a procedurilor necesare pentru sistemul de interconectare a registrelor instituit prin Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (link)

 • Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE (link)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă informăm că, în perioada 28 - 30 septembrie 2020, în cadrul Biroului Teritorial Pașcani, organizat în județul Iași, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Pentru depunerea documentelor și a cererilor de înregistrare în registrul comerțului vă puteți adresa Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași. E-mail:orctis@is.onrc.ro, Telefon:0232.254.400, Fax: 0232.276.334