Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Mai 2024

portal

portal

 
  
 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a derulat, în calitate de beneficiar, proiectul  ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață, cod SMIS 2014+ 123634, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea transparenței și a interacțiunii ONRC cu cetățenii prin creșterea nivelului de complexitate a serviciilor electronice existente, precum și prin îmbunătățirea eficienței interne a proceselor de lucru, prin optimizarea aplicațiilor software de back-office.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creşterea utilizării de servicii digitale oferite de către ONRC către cetăţeni şi mediul de afaceri;
  • Creşterea eficienţei serviciilor livrate de către ONRC.

Printre principalele rezultate se numără:

  • un portal public de interacțiune electronică cu clienții organizat pe baza fluxurilor de evenimente de viață și nu pe baza unor formulare tipizate care necesită cunoașterea prealabilă de către clienți a proceselor și fluxurilor de lucru interne ale ONRC. Creșterea utilizării portalului de servicii electronice și implicit scăderea timpilor totali necesari pentru obținerea unui serviciu din partea ONRC;
  • un sistem de autentificare în Portal integrat cu nodul eIDAS național, pentru utilizarea unor credențiale unice de acces in raport cu toate sistemele electronice ale instituțiilor administrației;
  • automatizarea procesului de preluare a informațiilor de identificare la ghișeu a clienților și de digitizare a tuturor documentelor primite în format tipărit, în scopul unificării fluxurilor de procesare a cererilor primite prin portal, respectiv la ghișee sau prin terminalele inteligente;
  • oferirea unei alternative de accesare a serviciilor electronice, de transmitere și respectiv de ridicare la/de la ghișeu a documentelor în format tipărit, prin terminale inteligente interactive self-service;
  • aplicații back-office modernizate și integrate cu Portalul de servicii electronice, pentru preluarea automată a datelor introduse de către solicitanți în Portal (inclusiv a datelor din profilele acestora) și utilizarea acestora în fluxul de introducere de date, în scopul reducerii cantității de date introduse manual în back-office;
  • automatizarea schimbului de date cu autorităţile şi instituţiile publice.

Data de începere a proiectului: 04.04.2019
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023
Valoarea totală a proiectului (LEI): 187.594.271,34
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 158.219.044,39
Valoarea finanțării naționale (LEI): 29.375.226,95
Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 -2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.