Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Martie 2023

portal

 
  
 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului derulează, în calitate de beneficiar, proiectul  ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață, cod SMIS 2014+ 123634, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea transparenței și a interacțiunii ONRC cu cetățenii prin creșterea nivelului de complexitate a serviciilor electronice existente, precum și prin îmbunătățirea eficienței interne a proceselor de lucru, prin optimizarea aplicațiilor software de back-office.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creşterea utilizării de servicii digitale oferite de către ONRC către cetăţeni şi mediul de afaceri;
  • Creşterea eficienţei serviciilor livrate de către ONRC.

Printre principalele rezultate așteptate se numără:

  • un portal public de interacțiune electronică cu clienții organizat pe baza fluxurilor de evenimente de viață și nu pe baza unor formulare tipizate care necesită cunoașterea prealabilă de către clienți a proceselor și fluxurilor de lucru interne ale ONRC. Creșterea utilizării portalului de servicii electronice și implicit scăderea timpilor totali necesari pentru obținerea unui serviciu din partea ONRC;
  • un sistem de autentificare în Portal integrat cu nodul eIDAS național, pentru utilizarea unor credențiale unice de acces in raport cu toate sistemele electronice ale instituțiilor administrației;
  • automatizarea procesului de preluare a informațiilor de identificare la ghișeu a clienților și de digitizare a tuturor documentelor primite în format tipărit, în scopul unificării fluxurilor de procesare a cererilor primite prin portal, respectiv la ghișee sau prin terminalele inteligente;
  • oferirea unei alternative de accesare a serviciilor electronice, de transmitere și respectiv de ridicare la/de la ghișeu a documentelor în format tipărit, prin terminale inteligente interactive self-service;
  • aplicații back-office modernizate și integrate cu Portalul de servicii electronice, pentru preluarea automată a datelor introduse de către solicitanți în Portal (inclusiv a datelor din profilele acestora) și utilizarea acestora în fluxul de introducere de date, în scopul reducerii cantității de date introduse manual în back-office;
  • automatizarea schimbului de date cu autorităţile şi instituţiile publice.

Data de începere a proiectului: 04.04.2019
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023
Valoarea totală a proiectului (LEI): 189.384.127,86
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 159.728.628,80
Valoarea finanțării naționale (LEI): 29.655.499,06
Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 -2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.