Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

28 Iunie 2022

portal

 
 
 • Mesajul transmis de ministrul justiției, Ana Birchall, cu ocazia lansării proiectului “Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață” (12 septembrie 2019)

  Stimată doamnă director,

  Stimați invitați,

  Doamnelor şi domnilor,

  Sunt onorată să mă adresez dumneavoastră cu ocazia lansării proiectului “Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață”. Astfel, salutăm parteneriatul Ministerului Fondurilor Europene, al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale cu Oficiul Național al Registrului Comerțului în implementarea acestui proiect finanțat cu fonduri europene. Obiectivul asumat prin proiect urmărește a contribui la creșterea transparenței și a interacțiunii Oficiului Național al Registrului Comerțului cu cetățenii, precum și îmbunătățirea eficienței interne prin creșterea nivelului de sofisticare a serviciilor publice gestionate cu privire la Registrul Comerțului și Buletinul Procedurilor de Insolvență.

  Având în vedere faptul că în sală sunt reprezentanți de la diverse instituții publice, ni se confirmă încă o dată că, în această materie, nu putem fi eficienți decât prin cooperare loială inter-instituțională.

  Știm că viziunea ONRC este de a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri din România, prin oferirea de servicii publice de calitate, flexibile şi orientate către nevoile specifice ale solicitanţilor. În acest sens, misiunea principală a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului constă în prestarea serviciului public de ţinere a registrului comerţului şi de efectuare a publicităţii legale a actelor şi a faptelor întreprinzătorilor, precum şi efectuarea procedurii de citare şi de publicitate a procedurilor de insolvenţă.

  Înțelegem cu toții importanța proiectului ce urmează a fi prezentat astăzi. Creșterea utilizării de servicii digitale oferite de către Oficiul Național al Registrului Comerțului către cetățeni și mediul de afaceri și creșterea eficienței serviciilor livrate de către ONRC reprezintă priorități pentru funcționarea și pentru dezvoltarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului informatic integrat al Oficiului Național al Registrului Comerțului.

  Evenimentul de astăzi reprezintă un bun prilej de a evidenția în mod public beneficiile acestui proiect. Printre acestea se numără: reducerea la minimum necesar a numărului de documente prezentate pe suport de hârtie; scăderea timpului de soluționare a cererilor depuse și furnizarea unei proceduri complet on-line de transmitere și de soluționare, cu posibilitate de urmărire transparentă a traseului cererii pe fiecare pas din fluxul documentului; reducerea cheltuielilor pentru multiplicare/legalizare documente; eliminarea timpului petrecut la ghișeu; portal securizat și aplicații mobile; accesul on-line la cele mai recente informații publice; livrarea documentelor în format electronic.

  Pentru că acest eveniment se dorește a fi unul de lansare a unui proiect de o importanță deosebită reprezentând un sprijin real pentru beneficiarul cetățean și un instrument util comercianților, permiteţi-mi să vă urez succes, fiind convinsă că această conferință va sublinia importanța implementării “Sistemului Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață”.

  Vă mulţumesc!

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 -2020

Vă informăm că, în perioada 27.06 - 01.07.2022, în cadrul Biroului Teritorial Pașcani al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Cererile de înregistrare și înscrisurile prevăzute de lege pot fi depuse prin mijloace electronice, prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului https://portal.onrc.ro sau prin poștă electronică la adresa de e-mail transmiterecereri@is.onrc.ro, sau pot fi transmise prin poștă/curier ori după caz, pot fi depuse la ghișeu la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, situat în municipiul Iași, Str. Gândul nr. 2A, Cod poștal 700127, tel: 0232.254.400 și fax: 0232.276.334.      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.