Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

04 Octombrie 2023

portal

portal

Informații punctuale din registrul comerțului

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații din registrul comerțului grupate  în funcție de un criteriu

Copii certificate și duplicate

 

Informații punctuale din registrul comerțului


Obțineți online furnizări de informaţii punctuale din registrul comerţului, prin serviciul InfoCert, aici:
 

 • documente cu semnătură electronică
 • fără intervenția operatorului de date
 • 24/24 ore, 7/7 zile
 • plată electronică
 • factură electronică
 • nu necesită semnătură electronică din partea solicitantului
 

I. Informaţii punctuale din registrul comerțului

Informaţii despre o firma cuprinzând următoarele date: număr de ordine în registrul comerţului, identificator unic la nivel european, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de funcţionare, stare firmă, activitate principală, capital social, administratori, asociaţi/acţionari, activitate secundară, activităţi autorizate, directori/reprezentanţi pentru sucursale/ subunităţi/ sedii secundare, cenzori, informaţii (5 indicatori) din situaţiile financiare anuale disponibile, alte informaţii, după caz, date înregistrate în registrul comerțului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat.

Tarif: 20 lei/firmă - detalii

Modalităţi de acces la informaţii

 • online, prin accesarea serviciului InfoCert (nu necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se efectuează doar prin card bancar)
 • online, prin portalul ONRC, aici (necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se efectuează prin card bancar sau ordin de plată)
 • e-mail: onrc@onrc.ro (plata prin ordin de plată sau la ghişeu)
 • fax nr. +40213160829 (plata prin ordin de plată sau la ghişeu)
 • prin poştă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei)
 • la ghişeu – ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 Se completează formularul

 

II. Raport istoric 

Informaţii despre toate înregistrările efectuate în registrul comerţului în dreptul unei firme, prezentate în ordine cronologică şi completate cu situaţia la zi.

Tarif: 250 lei/firmă - detalii

Se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, în funcție de complexitatea lucrării.

Modalităţi de acces la informaţii

 • online, prin portalul ONRC, aici (necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se efectuează prin card bancar sau ordin de plată)
 • e-mail: onrc@onrc.ro (plata prin ordin de plată sau la ghişeu)
 • fax nr. +40213160829 (plata prin ordin de plată sau la ghişeu)
 • prin poştă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei)
 • la ghişeu – ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
 

III. Informaţii din situaţia financiară anuală 

Se eliberează 5 indicatori financiari – cifra de afaceri, profit brut, pierderi, profit net, număr mediu de salariaţi, active imobilizate total - împreună cu informaţiile punctuale sau separat. 

Tarif: 20 lei/firmă - detalii.

Modalităţi de acces la informaţii

 

Informații din registrul comerțului grupate în funcție de un criteriu

I. Situaţii statistice firme 

Se completează formularul.

Statistici realizate pe baza datelor din registrul comerţului, în funcție de un criteriu, cum  ar fi, de exemplu:

 • înmatriculări;
 • menţiuni;
 • radieri de firmă;
 • obiectul de activitate;
 • formă juridică de organizare;

Toate rapoartele se dau pe ţara şi în profil teritorial. 

Tarif: 9 lei/criteriu.


Clasamente firme

Clasamente în funcție de un criteriu: capital social subscris, cifra de afaceri, număr salariaţi, profit brut/net. 

Se vor furniza informații privind datele de identificare: denumirea, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, sediul social, starea firmei și informația utilizată drept criteriu de selecție.

Tarif: 9 lei/firmă - detalii.

Modalităţi de acces la informaţii

Se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, în funcție de complexitatea lucrării.

 

II. Serii de firme grupate în funcție de un criteriu

Serii de firme grupate în funcție de un criteriu. Se vor furniza informaţii privind datele de identificare firmă: denumirea, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, sediul social, starea firmei și informația utilizată drept criteriu de selecție.

Tarif: 9 lei/firmă - detalii.

Tarifele se reduc în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii:

 • între 101 şi 1.000 de firme: reducere 30%;
 • între 1.001 şi 10.000 de firme: reducere 60%;
 • peste 10.000 de firme: reducere 80%. 

Se completează formularul

 
Modalităţi de acces la informaţii

Se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, în funcție de complexitatea lucrării.


III. Copii certificate/copii

 • Pentru copii certificate se completează formularul, bifat la pct. 4.5, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat.

Tarif conform H.G. nr. 962/2017: 4 lei, la care se adaugă 0,2 lei/pagină - detalii

 • Pentru copii se completează formularul, bifat la pct. 4.6, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat. 

Tarif conform H.G. nr. 962/2017: 0,2 lei/pagină - detalii

Modalităţi de acces la informaţii

 

IV. Duplicate

Se eliberează:

 • duplicate ale Certificatelor constatatoare care atestă depunerea declaraţiilor pe proprie răspundere privind autorizarea funcţionării;
 • reprezentantului legal al persoanei juridice sau PFA, II, IF;
 • sub condiţia depunerii dovezii publicării într-un ziar de largă circulaţie a anunţului pierderii/furtului/distrugerii.

Se completează formularul

ATENȚIE! NU se eliberează duplicate ale certificatelor de înregistrare.

În cazul pierderii/furtului/distrugerii certificatului de înregistrare,  persoana juridică/PFA/II/IF solicită eliberarea unui alt certificat de înregistrare. În acest sens se va completa corespunzător și se va depune cererea (formular-tip):

 • pentru persoane juridice – „Cerere de înregistrare în registrul comerțului – persoane juridice” – formular (în secțiunea pct. 4.1, se bifează caseta □Preschimbare certificat de înregistrare) ,
 • pentru PFA/II/IF - „Cerere de înregistrare în registrul comerțului –PFA/Întreprindere Individuală/Întreprindere Familială”- formular (în secțiunea pct. 2.1. se va scrie la rubrica „□Alte mențiuni” solicitarea  „Preschimbare certificat de înregistrare”).

În susținerea cererii de înregistrare se va atașa dovada publicării într-un ziar de largă circulaţie a anunţului pierderii/furtului/distrugerii și prin care documentul respectiv se declară nul.

Modalităţi de obţinere

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.