Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

I. Raport istoric 

Informaţii despre toate înregistrările efectuate în registrul comerţului în dreptul unei firme, prezentate în ordine cronologică şi completate cu situaţia la zi.

Tarif conform Ordin MJ nr. 380/C/2024: 250 lei/firmă - detalii

Se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, în funcție de complexitatea lucrării.

Se completează formularul –se bifeaza pct. 4.2. o singura casuță

Modalităţi de acces la informaţii

 

II. Informații din registrul comerțului grupate în funcție de un criteriu

Serii de firme grupate în funcție de un criteriu. Se vor furniza informaţii privind datele de identificare firmă: denumirea, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, sediul social, starea firmei și informația utilizată drept criteriu de selecție.

Tarif conform Ordin MJ nr. 380/C/2024: 9 lei/firmă - detalii.

Tarifele se reduc în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii:

  • între 101 şi 1.000 de firme: reducere 30%;
  • între 1.001 şi 10.000 de firme: reducere 60%;
  • peste 10.000 de firme: reducere 80%. 

Se completează formularul, se bifeaza pct. 4.3. în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat.

 
Modalităţi de acces la informaţii

Se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, în funcție de complexitatea lucrării.

 

III. Copii certificate/copii

  • Pentru copii certificate se completează formularul, bifat la pct. 4.4, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat.

Tarif conform Ordin MJ nr. 380/C/2024: 10 lei, la care se adaugă 1,5 lei/pagină - detalii

  • Pentru copii se completează formularul, bifat la pct. 4.5, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat. 

Tarif conform Ordin MJ nr. 380/C/2024: 1,5 lei/pagină - detalii

Modalităţi de acces la informaţii

 

IV. Duplicate

Se eliberează:

  • duplicate ale Certificatelor constatatoare care atestă depunerea declaraţiilor pe proprie răspundere privind autorizarea funcţionării;
  • reprezentantului legal al persoanei juridice sau PFA, II, IF;
  • sub condiţia depunerii dovezii publicării într-un ziar de largă circulaţie a anunţului pierderii/furtului/distrugerii.

Se completează formularul

ATENȚIE! NU se eliberează duplicate ale certificatelor de înregistrare.

În cazul pierderii/furtului/distrugerii certificatului de înregistrare,  persoana juridică/PFA/II/IF solicită eliberarea unui alt certificat de înregistrare. În acest sens se va completa corespunzător și se va depune cererea (formular-tip):

  • pentru persoane juridice – „Cerere de înregistrare în registrul comerțului – persoane juridice” – formular (în secțiunea pct. 4.1, se bifează caseta □Preschimbare certificat de înregistrare) ,
  • pentru PFA/II/IF - „Cerere de înregistrare în registrul comerțului –PFA/Întreprindere Individuală/Întreprindere Familială”- formular (în secțiunea pct. 2.1. se va scrie la rubrica „□Alte mențiuni” solicitarea  „Preschimbare certificat de înregistrare”).

În susținerea cererii de înregistrare se va atașa dovada publicării într-un ziar de largă circulaţie a anunţului pierderii/furtului/distrugerii și prin care documentul respectiv se declară nul.

Modalităţi de obţinere

 

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.