Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

05 Decembrie 2023

portal

portal

 

Tabel cu rezultatele finale obținute de participanții la examenul de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învațământ, organizat în data de 18.11.2021 - domeniul IT

Tabel cu rezultatele finale obținute de participanții la examenul de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învațământ, organizat în data de 18.11.2021 - domeniul Juridic

Tabel cu rezultatele finale obținute de participanții la examenul de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învațământ, organizat în data de 18.11.2021 - domeniul Economic

Tabel cu rezultatele finale obținute de participanții la examenul de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învațământ, organizat în data de 18.11.2021 - domeniul BPI

Tabel cu rezultatele finale obținute de participanții la examenul de promovare urmare absolvirii unei forme superioare de învațământ, organizat în data de 18.11.2021 - domeniul DMCOA

Tabel cu rezultatele finale la examenul de promovare a salariatilor care au absolvit studii superioare, organizat in data de 18.11.2021, în domeniul RESURSE UMANE

Tabel cu rezultatele finale la examenul de promovare a salariatilor care au absolvit studii superioare, organizat in data de 18.11.2021, în domeniul ACHIZITII PUBLICE

Tabel cu rezultatele indeplinirii conditiilor de participare la examenul de promovare a salariatilor care au absolvit studii superioare, organizat in data de 18.11.2021

 

ANUNŢ

privind examenul de promovare a salariaților care au absolvit studii superioare,
din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe
lângă tribunale
 

 

 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează examen de promovare pe post a salariaților care au absolvit studii superioare din cadrul ONRC sediul central şi din cadrul ORCT, în data de 18 noiembrie 2021, ora 16.45.

Înscrierea candidaţilor are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 8 noiembrie 2021, ora 14.00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la şeful ierarhic superior.

La cererile de înscriere la examen vor fi ataşate referatele de promovare întocmite de şeful ierarhic superior şi avizate de directorul ORCT/direcţiei ONRC, urmând a fi  centralizate pe domenii de activitate şi transmise scanat imediat după expirarea termenului de înscriere, la SRU – ONRC și în original până la data de 9 noiembrie 2021.

Examenul de promovare se va desfăşura la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului şi sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale în ale căror ştate de funcţii se găsesc salariaţii nominalizaţi.

Bibliografia de examen este stabilită pentru următoarele domenii de activitate:

 1. Juridic (click aici)
 2. Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (click aici)
 3. IT (click aici)
 4. Economic (click aici)
 5. Management Calitate, Organizare, Arhivă (click aici)
 6. Resurse umane (click aici)
 7. Achiziții publice (click aici)

           Examenul de promovare a salariaților care au absolvit studii superioare a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

            Rezultatele verificării  îndeplinirii condiţiilor pentru participare la examen se vor comunica candidaţilor prin afişarea pe pagina de internet şi prin afişare la sediul fiecărui ONRC-ONRC/ORCT, până la data de 11 noiembrie 2021.

 

 

 

Tabel cu rezultatele îndeplinirii condițiilor de participare la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 04.11.2021

Tabel cu rezultatele finale obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 04.11.2021, în domeniul IT

Tabel cu rezultatele finale obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 04.11.2021, în domeniul DMCOA

Tabel cu rezultatele finale obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 04.11.2021, în domeniul juridic

Tabel cu rezultatele finale obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 04.11.2021, în domeniul BPI

Tabel cu rezultatele finale obținute de participanții la examenul de promovare în grade/trepte profesionale, organizat în data de 04.11.2021, în domeniul economic

 

ANUNŢ

privind examenul de promovare a personalului din cadrul Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale în grad/treaptă profesională
imediat superioară celui/celei deţinut/deţinută
 

 

            Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sau în treaptă profesională imediat superioară celei deţinute a personalului contractual din cadrul ONRC sediul central şi din cadrul ORCT, în data de 4 noiembrie 2021, ora 16.45.

Înscrierea candidaţilor are loc la sediul ORCT/ONRC unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, până la data de 27 octombrie 2021, ora 14.00.

Cererea de înscriere la examen (click aici) se depune la şeful ierarhic superior.

La cererile de înscriere la examen vor fi ataşate referatele de promovare întocmite de şeful ierarhic superior şi avizate de directorul ORCT/direcţiei ONRC, urmând a fi  centralizate pe domenii de activitate şi transmise în original imediat după expirarea termenului de înscriere la SRU – ONRC.

Examenul de promovare se va desfăşura la sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului şi sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale în ale căror ştate de funcţii se găsesc salariaţii nominalizaţi.

Bibliografia de examen este stabilită pentru următoarele domenii de activitate:

 1. Juridic (click aici)
 2. Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (click aici)
 3. IT (click aici)
 4. Economic (click aici)
 5. Management Calitate, Organizare, Arhivă (click aici)

 

Examenul de promovare în grade/trepte profesionale a personalului ONRC şi ORCT constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice.

Rezultatele verificării  îndeplinirii condiţiilor pentru participare la examen se vor comunica candidaţilor prin afişarea pe pagina de Internet şi prin afişare la sediul fiecărui ONRC-ONRC/ORCT, până la data de  2 noiembrie 2021.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.