Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

05 Decembrie 2023

portal

portal

 
  
 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în calitate de beneficiar, derulează proiectul “Enhancing BRIS Platform in NTRO” („Îmbunătățirea platformei BRIS în ONRC”) aprobat în cadrul programului CEF-TC-2020-2 – Business Registers Interconnection System și finanțat de Uniunea Europeană, Direcția HaDEA (Health and Digital Executive Agency), conform acordului de finanţare Grant Agreement No. INEA/CEF/ICT/A2020/2403395, Action No:2020-RO-IA-0306.

 

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a spori performanța implementării BRIS existente și de a asigura o întreținere evolutivă eficientă a ECP (Platforma centrală europeană) conform platformei centrale de implementare BRIS, prin:

 • actualizarea modulelor legate de BRIS la cele mai recente versiuni și pentru a adapta tot software-ul pentru a funcționa cu nouă baza de date Oracle;
 • actualizarea tuturor cazurilor de utilizare pentru modulul BRIS;
 • implementarea unui nou gateway pentru modulul BORIS (Beneficial ownership registers interconnection system – Sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali);
 • implementarea cazurilor de utilizare pentru modulul BORIS;
 • suport și mentenanță prin transfer de know-how pentru platforma RO-BRIS.

 

BORIS este un instrument care leagă registrele centrale naționale care conțin informații despre beneficiarii reali ai societăților și ai altor entități juridice. Sistemul BORIS funcționează similar sistemului BRIS având în vedere că registrele centrale naționale ale beneficiarilor reali sunt interconectate cu Portalul european e-justice prin ECP.

 

Rezultatele așteptate în urma finalizării proiectului sunt următoarele:

 • înlocuirea baza de date MariaDB actuală cu Oracle Database, pentru integrarea nativă cu baza de date de bază Oracle a ONRC central, pentru a sprijini implementarea BORIS;
 • simplificarea proceselor reale de replicare/ETL, datorită integrării native a viitoarei baze de date Oracle;
 • migrarea datelor de la vechea (MariaDB) la noua bază de date (Oracle);
 • actualizarea tuturor modulelor legate de sistemul BRIS la cele mai recente versiuni și adaptarea aplicațiilor existente pentru a funcționa cu (noua) bază de date Oracle;
 • actualizarea tuturor cazurilor de utilizare pentru și legate de sistemul BRIS;
 • implementarea unui nou gateway pentru toate modulele aferente sistemului BORIS;
 • implementarea cazurilor de utilizare pentru și aferente sistemului BORIS: criteriile de căutare, modalitățile de plata, regulile de transcriere și transliterare;
 • servicii de adaptare/dezvoltare software care permit actualizarea platformei BRIS/BORIS.

 

După implementarea proiectului, alte beneficii specifice așteptate oferite de sistem pot fi:

 • îmbunătățirea calității datelor din registrul național de afaceri și legate de beneficiarii reali;
 • implementarea digitală a proceselor pentru modulele aferente BRIS si BORIS;
 • transparență sporită și acces transfrontalier mai ușor la informațiile despre companii;
 • facilitarea creșterii concurenței transfrontaliere;
 • facilitarea cooperării și comunicării între registre;
 • o transparență sporită și un acces mai ușor la informațiile privind proprietatea efectivă.

 

Valoarea totală a proiectului: 172.287 EURO.

Durata proiectului: 20 luni, septembrie 2021 – aprilie 2023 

 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.