Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

19 Octombrie 2021

portal

2018

ACHIZIȚII PUBLICE DE SERVICII PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 2 LA  LEGEA NR. 98/2016, A CĂROR VALOARE ESTIMATĂ SE SITUEAZĂ SUB PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 ALIN. (1) LIT. D) DIN LEGE, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

 

4) Achiziția de servicii de pază prin monitorizare și intervenție și servicii de pază umană - 5 loturi

Invitație de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
- Contract subsecvent
- format editabil: formularecaiet de sarcinicontract, acord cadru

3) Achiziția de servicii de pază prin monitorizare și intervenție și servicii de pază umană pentru ONRC - sediul central și ORCT

Invitație de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
Anexa la Caietul de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent

2) Achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru implementarea proiectului - Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală” COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317. Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 1494209120189CP119317

Anunț de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
- Contract
DUAE
- format editabil: formulare, caiet de sarcini, contract
Clarificare 1
Clarificare 2

1) Achizitia de servicii de paza prin monitorizare si interventie si servicii de paza umana pentru ONRC - sediul central si ORCT

- Invitație de participare
- Fișa de date
- Caiet de sarcini
Anexa la Caietul de sarcini
- Formulare
- Acord cadru
- Contract subsecvent
Clarificare 1
Clarificare 2
Comunicare anulare loturi din procedura de achizitie

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
2018
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 20172018201920202021
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
20122013201420152016
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 201620172018, 2020
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.