Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

28 Iunie 2022

portal

2014

ACHIZIȚII PUBLICE CE DEPĂȘESC PRAGUL VALORIC DE LA ART. 19 DIN OUG34/2006 

8) Achiziția de servicii de curăţenie 

Invitație de participare
Caiet sarcini mutare securitate
Formulare
Draft contract subsecvent
Draft acord cadru
Fişa de date
Erată 64853

7) Achiziția de hârtie pentru fotocopiator format A4.

Anunţ de participare - 155094 din 29.10.2014
- Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent

6) Achiziția de servicii de curățenie.

Invitație de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent

5) Achiziția de servicii de întreținere și reparații a echipamentelor și componentelor pentru sisteme de monitorizare cu alarmare la efracție, incendiu, gaze și inundație, sisteme cctv pentru ONRC și ORCT.

Invitație de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent

4) Achiziția de servicii de suport pentru routere CISCO

Invitație de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent

3) Achiziția de servicii transport valori

Invitație de participare nr. 249365/16.04.2014
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent

2) Achiziția de consumabile pentru imprimante HP si Lexmark

Anunț de participare nr. 149618/05.03.2014
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
Clarificare nr. 150739/09.04.2014
Erata nr. 53121/11.04.2014

1) Achiziția de servicii de curățenie a birourilor pentru ONRC și 23 oficii ale registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale

Invitatia de participare nr. 359509/17.04.1014
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
2018
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 201720182019202020212022
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
20122013201420152016
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 201620172018, 2020
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, în perioada 27.06 - 01.07.2022, în cadrul Biroului Teritorial Pașcani al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Cererile de înregistrare și înscrisurile prevăzute de lege pot fi depuse prin mijloace electronice, prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului https://portal.onrc.ro sau prin poștă electronică la adresa de e-mail transmiterecereri@is.onrc.ro, sau pot fi transmise prin poștă/curier ori după caz, pot fi depuse la ghișeu la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, situat în municipiul Iași, Str. Gândul nr. 2A, Cod poștal 700127, tel: 0232.254.400 și fax: 0232.276.334.      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.