Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

07 Iulie 2020

portal

2020

ACHIZIȚII PUBLICE DE SERVICII PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 2 LA  LEGEA NR. 98/2016, A CĂROR VALOARE ESTIMATĂ SE SITUEAZĂ SUB PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 ALIN. (1) LIT. D) DIN LEGE, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

4) Achiziția de servicii medicale de medicina muncii - REPETARE 2

Anunt de participare
Documentatie de atribuire (fisa,caiet de sarcini, formulare)
Draft acord cadru
Draft contract subsecvent
- format editabil: caiet de sarcini și formulare
- Răspuns solicitări clarificări

3) Achiziția de servicii medicale de medicina muncii - REPETARE

- Anunt de participare
Documentatie de atribuire (fisa,caiet de sarcini, formulare)
Draft acord cadru
Draft contract subsecvent
- format editabil: caiet de sarcini și formulare
- Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 1
- Comunicare anulare procedura

2) Achiziția de servicii medicale de medicina muncii

Anunt de participare
Documentatie de atribuire (fisa,caiet de sarcini, formulare)
Draft acord cadru
- Draft contract subsecvent
- format editabil: caiet de sarcini si formulare
- raspuns consolidat solicitari de clarificari - prelungire termen limita de depunere a ofertelor

1) Achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale - LOT 1 – curs legislatia muncii - 2 sesiuni - 14 salariați și LOT 2 – curs de utilizarea de tehnologii TIC avansate si cybersecurity - 6 sesiuni - 120 salariați, pentru implementarea proiectului - Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 1494209120189CP119317

Anunt de participare simplificat
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare cursuri
- Model contract subsecvent
- DUAE_CERERE_48502
- DUAE_CERERE_48506
- format editabil: caiet de sarcini, formulare cursuri, model contract

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
2018
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
20122013201420152016
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 201620172018, 2020
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.