Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

 


Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2 - Note explicative(*)

 

(*) Pentru ordonarea informaţiilor referitoare la activităţile economice şi sociale, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere precizarea activităţii, vor fi utilizate denumirile entităţilor de clasificare - clase de activitate - prevăzute în Ordinul preşedintelui INS nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 3 mai 2007.

 

Actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN (CAEN Rev. 1 a devenit CAEN Rev. 2), aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, a fost determinată de necesitatea respectării prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană - NACE Rev. 2.

Actualizarea CAEN are ca obiective, în principal, ordonarea informaţiilor economice şi sociale potrivit noului mod de organizare şi funcţionare a societăţii româneşti şi a economiei naţionale, precum şi armonizarea la clasificările utilizate pe plan european şi internaţional.

Diferenţele între vechea şi noua versiune CAEN sunt de substanţă şi se referă la:
CAEN Rev. 2 cuprinde:

    • 272 grupe, cu 48 mai multe decât CAEN Rev. 1; 
    • 615 clase, cu 101 mai multe decât CAEN Rev. 1;

Modificările între CAEN Rev. 1 şi CAEN Rev. 2 sunt de tipul:

    • la două sau mai multe clase CAEN Rev. 1 îi corespunde o singură clasă CAEN Rev. 2;
    • o singură clasă CAEN Rev. 1 are în corespondenţă două sau mai multe clase CAEN Rev. 2;
    • la două sau mai multe clase CAEN Rev. 1 corespund două sau mai multe clase CAEN Rev. 2.


În cadrul acestor relaţii de corespondenţă, o activitate exprimată printr-o clasă CAEN Rev. 1 poate fi exprimată prin mai multe clase CAEN Rev. 2; mai multe clase CAEN Rev. 2 pot fi exprimate printr-o singură clasă CAEN Rev. 1.


După data de 01.01.2008, documentele depuse de comercianţi în susţinerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal trebuie să fie întocmite potrivit CAEN Rev. 2.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi www.insse.ro

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.