Activități desfășurate sub condiție


Lista cuprinzând activitățile interzise a fi desfășurate de unele categorii de agenți economici detalii

Lista privind societățile pentru a căror constituire și/sau modificare a actelor constitutive ale acestora, legea prevede avize/ autorizații prealabile constituirii detalii

Lista privind activitătile economice pentru desfășurarea cărora legea impune condiția obiectului unic de activitate detalii

Lista privind activitățile economice pentru desfășurarea cărora legea impune condiția obiectului principal de activitate detalii

*) Aceste liste reprezintă un ghid orientativ pentru agenţii economici şi constituie interpretarea asupra încadrării activităţilor în clasa CAEN, fără a antrena răspunderea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Asupra cererilor de înregistrare cu incidenţă asupra obiectului de activitate se pronunţă judecătorul delegat prin încheiere.

 

 

 

 

 

 

Vă informăm că serviciul "Verificare disponibilitate și rezervare denumire online" disponibil pe https://portal.onrc.ro va fi suspendat temporar, până la data de 27 mai 2019, în intervalul orar 08:00 - 18:00, în vederea asigurării verificării planurilor de afaceri din programul de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii Start-up Nation 2018. În această perioadă puteți utiliza ca alternativă depunerea, prin portalul ONRC, a formularului online privind verificarea disponibilității și rezervarea denumirii (în acest caz este necesară utilizarea unei semnături electronice). Vă mulțumim pentru înțelegere!