Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

01 Decembrie 2022

portal

Important - Arhivă 2022

 

sageata Situaţii statistice august 2022
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 31 august 2022 … află mai multe

 

sageata Situaţii statistice mai 2022
04 iulie 2022
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 31 mai 2022 … află mai multe

 

sageata Situaţii statistice februarie 2022
04 aprilie 2022
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 28 februarie 2022 … află mai multe

 

sageata

REGULI PRIVIND ACCESUL*
în incinta Oficiului Național al Registrului Comerțului și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale

11 ianuarie 2022

 1. Începând cu data de 10.01.2022, pe durata stării de alertă, accesul în incinta instituției (sediul ONRC, sediile ORCT și sediile birourilor teritoriale) a solicitanților de servicii, în spațiile destinate lucrului cu publicul, este permis doar persoanelor fizice care:
  1. poartă masca de protecție doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95);
  2. fac dovada vaccinării prin intermediul certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, pe suport hârtie sau în format electronic sau, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală între a 15-a și a 180-a zi sau rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
  3. efectuează triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor;
 2. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situației prevăzute la pct. 1 se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2;
 3. Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la punctele 1 și  2 este prezentată agentului de pază sau, după caz, persoanei desemnate special în acest sens;
 4. Predarea unor documente, colete etc. se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauție (în cazul în care este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic şi dezinfectarea mâinilor);
 5. Accesul în instituție al avocaților aflați în exercitarea profesiei se face pe baza legitimației de avocat, vizată la zi, însoțită de împuternicirea avocațială, în condițiile pct. 1. a și pct. 1.c.; 
 6. Verificarea îndeplinirii condițiilor de acces se face de către agentul de pază sau persoana desemnată special în acest sens,  fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat;
 7. Celelalte măsuri privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, dispuse anterior, rămân valabile.

* Hotărârea Guvernului nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne nr. 30 din 7 ianuarie 2022 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.

 

sageata

Anunț

04 februarie 2022

Activitatea Biroului Teritorial Petroșani (Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara) se desfăşoară o singură dată pe săptămână, respectiv în ziua de luni, iar programul de lucru cu publicul la ghişeu se desfăşoară în intervalele 9:00 - 14:00.

 

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.