Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

Armonizare legislativă 

Serviciul SOLVIT reprezintă un mecanism creat în anul 2002 de către Comisia Europeană şi statele membre în domeniul Pieţei interne1, care se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică, pe de alta, în cazul în care legislaţia UE a fost aplicată în mod necorespunzător.

În plus, acest serviciu este oferit de administraţia naţională a fiecărui stat membru al Uniunii Europene, precum şi a fiecărui stat din cadrul Spaţiului Economic European - SEE (Norvegia, Islanda și Lichtenstein) prin intermediul unor centre denumite „Centre SOLVIT". Aceste centre formează reţeaua SOLVIT și sunt conectate prin intermediul unei baze de date on-line, aflată sub coordonarea şi supravegherea Comisiei Europene2.

Totodată, trebuie precizat faptul că Centrele SOLVIT îşi desfăşoară activitatea în baza Recomandării Comisiei Europene C(2013) 5869 final din data de 17.09.2013 privind principiile care guvernează SOLVIT3. Centrele se pot implica în rezolvarea plângerilor provenite atât din partea cetăţenilor, cât şi a întreprinderilor, prin furnizarea unor soluţii pragmatice pentru problemele prezentate, într-un termen de 10 săptămâni. Serviciul SOLVIT este gratuit.

Domeniile de intervenţie sunt variate si privesc toate problematicile pieţei interne, precum: coordonarea sistemelor de securitate sociala, recunoaşterea calificărilor profesionale, înmatricularea vehiculelor, dreptul de şedere, fiscalitate etc.

în România, serviciul SOLVIT funcţionează din anul 2007, în cadrul coordonatorului naţional al afacerilor europene, în prezent, Ministerul Afacerilor Externe - Direcţia Armonizare Legislativă, în conformitate cu prevederile art.2 din H.G. nr.16 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe4.

Totodată, noul instrument TELVERDE SOLVIT - 0800 672 507 este instituit la nivel naţional pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români şi al companiilor româneşti care îşi desfăşoară activitatea în state ale Uniunii Europene şi care se confrunta cu probleme în exercitarea drepturilor legitime, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislaţiei europene.

 

 
1COM (2001) 702 - Comunicarea Comisiei referitoare la Soluţionarea Efectivă a Problemelor în cadrul Pieţei Interne ("SOLVIT"), publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 331 din 15.12.2001.
2 https://www.mae.ro/sites/default/files/file/2014/pdf/2014-09-07_prezentare_solvit.pdf.
3 http://ec.europa.eu/solvit/_docs/2013/20130917_recommendation_solvit_ro.pdf
4 Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2017.
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.