Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Noiembrie 2021

portal

Important - Arhivă 2021

sageata

REGULI PRIVIND ACCESUL conform HG nr.1161 din 25 octombrie 2021*
în incinta Oficiului Național al Registrului Comerțului și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale

26 octombrie 2021
 1. Accesul în incinta instituției este permis și persoanelor fizice în ziua soluționării cererilor de înregistrare/altor cereri și care au solicitat, în mod expres, personal sau prin reprezentant, susținerea si soluționarea cererilor de înregistrare în registrul comerțului/altor cereri în audiență publică, conform dispozițiilor art.7 alin.(1) din OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr.84/2010, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin excepție de la obligația de a prezenta dovada vaccinării împotriva virusului SARS-COV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare rezultatul negativ al unui test  RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi  și a 180-a zi ulterioară confirmării cu virusul SARS-CoV-2.
 2. Accesul în instituție al persoanelor fizice definite mai sus se face prin confruntarea numărului de înregistrare pe care persoana fizică îl va prezenta agentului de pază sau, după caz, persoanei desemnate special în acest sens, cu înscrierea în lista de audiente publice aferentă zilei stabilite pentru susținerea si soluționarea cererilor de înregistrare în registrul comerțului/altor cereri în audiență publică, conform dispozițiilor art.7 alin.(1) din OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr.84/2010, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2010, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Măsurile dispuse până în prezent pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 se aplică în continuare în mod corespunzător.

  *În Monitorul Oficial al României nr. 1017/25.10.2021, Partea I, s-a publicat Hotărârea Guvernului nr.1161/2021 din 25 octombrie 2021, pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

   

 

sageata

REGULI PRIVIND ACCESUL
în incinta Oficiului Național al Registrului Comerțului și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, conform HG nr.1130/2021*

25 octombrie 2021
 1. Începând cu data de 25 octombrie 2021, pe durata stării de alertă, accesul în incinta instituției (sediul ONRC, sediile ORCT și sediile birourilor teritoriale) este permis doar persoanelor fizice care fac dovada vaccinării prin intermediul certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală  între a 15-a și a 180-a zi sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
 2. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situației prevăzute la pct. 1 se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2;
 3. Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la pct. 1, însoțită de cartea de identitate, este prezentată agentului de pază sau, după caz, persoanei desemnate special în acest sens;
 4. Prin excepție de la prevederile pct.1, accesul în incinta instituției este permis avocaților aflați în exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Accesul în instituție al avocaților aflați în exercitarea profesiei se face pe baza legitimației de avocat, vizată la zi, însoțită de împuternicirea avocațială;
 6. Documentul care atestă calitatea de avocat, însoțit de împuternicirea avocațială vor fi prezentate la intrarea în instituție agentului de pază sau, după caz, persoanei desemnate special in acest sens;
 7. Pentru asigurarea accesului persoanelor fizice aflate în situații urgente, care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, si care sunt in imposibilitate de utilizare a serviciilor electronice, în exteriorul instituției (sediul ONRC, sediile ORCT și sediile birourilor teritoriale), în imediata apropiere a intrării principale, se amplasează puncte de preluare/eliberare tip ghișeu, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2;
 8. Punctele de preluare/eliberare tip ghișeu vor funcționa conform programului actual de lucru cu publicul, în intervalele orare stabilite în acest sens;
 9. Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la pct.1 se face de către agentul de pază sau persoana desemnată special în acest sens,  prin scanarea codului QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secțiunea „Verificare reguli interne” din aplicația mobilă „Check DCC” pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat;
 10. În cazul persoanelor fizice prevăzute la pct. 2  agentul de pază sau persoana desemnată special în acest sens  va verifica existența dovezii care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane, pe suport hârtie sau în format electronic, în funcție de modalitatea prezentată;
 11. Măsurile dispuse până în prezent pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 se aplică în continuare în mod corespunzător.

  *În Monitorul Oficial al României nr. 1013/22.10.2021, Partea I, s-a publicat Hotărârea Guvernului nr.1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

   

 

sageata

Anunț referitor la depunerea declaraţiilor anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului, respectiv a declaraţiilor prevăzute de dispozițiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019

05 octombrie 2021

Până la data de 04.10.2021, inclusiv, a fost depus un număr de 656.890 declaraţii anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice/declarații prevăzute de prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Situația detaliată pentru intervalul 01.01.2021 – 30.09.2021 poate fi consultată aici, iar situația detaliată pentru intervalul 01.10.2021 – 04.10.2021 poate fi consultată aici.

Situațiile mai sus menționate pot suporta modificări în cadrul procesului de înscriere în Registrul Beneficiarilor Reali, raportat la informațiile din declarațiile privind beneficiarii reali depuse.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați:

Biroul Comunicare și Relații Internaționale; E-mail: presa@onrc.ro
 

sageata Anunț
01 septembrie 2021

În vederea depunerii/eliberării cererilor/documentelor aferente operațiunilor de înregistrare/menționare în registrul comerțului, în cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale funcționează un ghișeu expres destinat exclusiv avocaților, consilierilor juridici, executorilor judecătorești și practicienilor în insolvență.

 

sageata Situaţii statistice iunie 2021
23 iulie 2021
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat situaţiile statistice, întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerţului central computerizat la data de 30 iunie 2021 … află mai multe

 

sageata Anunț
14 iunie 2021

Vă informăm că, începând cu data de 28 iunie 2021, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna îşi va desfășura activitatea într-un nou sediu, la adresa Str. Kriza János, nr. 2, Sf. Gheorghe (la parterul clădirii Tribunalului Covasna). Menţionăm că datele de contact ale ORCT Covasna rămân neschimbate, respectiv: telefon – 0267 318 020, fax – 0267 316 807, e-mail: orccv@cv.onrc.ro.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.