Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Ianuarie 2021

portal

 

Înregistrarea datelor din declarația privind beneficiarul real

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

  1. Cererea de depunere a declarației privind beneficiarii reali (original) – formular;
  2. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice (original) - detaliiformular - tip;
  3. Actul de identitate a solicitantului (reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia) - (copie);
  4. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

 

Notă:

  • Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat - detalii;
  • Formularele se distribuie la sediul ORC sau pot fi descărcate de pe portalul ONRC, secțiunea "Formulare offline RBR (Registrul Beneficiarilor Reali) ori de pe site-ul www.onrc.ro, sectiunea lnformatii de interes public, subsectiunea Formulare tip, Rubrica Formulare Beneficiari Reali;
  • Cererea de depunere a declarației privind beneficiarii reali, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă prin email va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în Registrul beneficiarilor reali.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.