Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

23 Septembrie 2019

portal

Facilităţi prevăzute de O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 

Se acordă persoanelor care nu au mai fost asociaţi sau acţionari într-o întreprindere constituită în Spaţiul Economic European şi debutează în afaceri înfiinţând microîntreprinderi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare.

Microîntreprinderile aflate sub incidenţa acestui act normativ sunt organizate sub forma juridică de societate cu răspundere limitată, sunt identificate sub denumirea „societate cu răspundere limitată – debutant” sau abrevierea „S.R.L. – D.” şi înmatricularea lor în registrul comerţului este scutită de plata tuturor taxelor şi tarifelor, inclusiv a tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a şi a operaţiunilor prealabile înregistrării, ca verificarea disponibilităţii şi rezervării firmei.

Înmatricularea S.R.L. – D şi condiţiile pe care trebuie să le respecte pentru a beneficia de facilităţi pot fi găsite în Ghidul privind documentele necesare pentru înregistrarea şi autorizarea profesioniştilor persoane juridice şi înregistrarea modificărilor actelor constitutive ale acestora - detalii.

Facilităţile fiscale şi oportunităţile de finanţare ale acestor tipuri de societăţi sunt gestionate de Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism - www.aippimm.ro.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemul informatic al ORCT Tulcea nu va funcționa începând din data de 20.09.2019, ora 14:00 până în data de 23.09.2019, ora 8:00, ca urmare a lucrărilor periodice de mentenanță, astfel ca nu vor fi operaționale solicitările către ORCT Tulcea care se vor realiza prin portalul de servicii on-line ONRC, portal.onrc.ro. Solicitările dvs. pot fi transmise pe adresa orctl@tl.onrc.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!