Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Septembrie 2023

portal

portal

 

OUG nr. 41/2016 - Detalii

Începând cu data de 04.07.2023, ca urmare a intrării în vigoare a dispozițiilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare "Cererea (formular-tip) pentru comunicarea documentelor conform art. 21 alin.2”, din actul normativ antereferit, se va transmite pe adresa de email dedicată în acest sens:

Cererea (formularul-tip) și Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regăsesc afișate pe pagina de internet/portalul de servicii online a/al ONRC la sectiunea "INFORMATII DE INTERES PUBLIC - Formulare-tip - Alte categorii de formulare".

Pentru cererile privind comunicarea documentelor de la alte instituții se vor utiliza exclusiv adresele de email afișate în cadrul subsectiunii ’’Listă căsute e-mail dedicate.’’

Transmiterea la adresa de email dedicate OUG nr. 41/2016 a oricarei alte solicitări ce nu are ca obiect comunicare/obtinere copii de pe avize/documente, urmează a fi încadrată ca petiție va fi soluționată în acord cu dispozițiile OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiiior, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile de telefonie fixă de la sediul ORCT Giurgiu sunt temporar indisponibile. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.