Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

 

OUG nr. 41/2016 - Detalii

Începând cu data de 04.07.2023, ca urmare a intrării în vigoare a dispozițiilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare "Cererea (formular-tip) pentru comunicarea documentelor conform art. 21 alin.2”, din actul normativ antereferit, se va transmite pe adresa de email dedicată în acest sens:

Cererea (formularul-tip) și Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regăsesc afișate pe pagina de internet/portalul de servicii online a/al ONRC la sectiunea "INFORMATII DE INTERES PUBLIC - Formulare-tip - Alte categorii de formulare".

Pentru cererile privind comunicarea documentelor de la alte instituții se vor utiliza exclusiv adresele de email afișate în cadrul subsectiunii ’’Listă căsute e-mail dedicate.’’

Transmiterea la adresa de email dedicate OUG nr. 41/2016 a oricarei alte solicitări ce nu are ca obiect comunicare/obtinere copii de pe avize/documente, urmează a fi încadrată ca petiție va fi soluționată în acord cu dispozițiile OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiiior, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.