Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

08 Februarie 2023

portal

2019

ACHIZIȚII PUBLICE CE DEPĂȘESC PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 DIN LEGEA NR. 98/2016, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

5) Achiziţia serviciilor de management al proiectului „Sistem electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de E – GUVERNARE centrate pe Evenimente de Viaţă (ONRC V2.0)”

- Anunt de participare
- Fisa de date
- Caiet de sarcini
- Contract
- Formulare
format editabil: Caiet de sarcini
- Erata

4) Implementarea unei platforme IT de procesare a datelor la nivelul ONRC

Anunt de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
- Anexe
- DUAE
- Conditii contractuale propuse
Formulare
- Aviz CTE 

3) Servicii de introducere a sistemului de plată prin terminal electronic de acceptare a cardurilor la punctul de încasare - EFT - POS (Electronic fund transfer at Point of Sale) şi ON-LINE, pentru încasarea tarifelor percepute de ONRC prin intermediul cardurilor de debit şi a cardurilor de credit

Anunt de participare
Fisa de date
          - format editabil: Formulare, Caiet de sarcini, Acord cadruContract subsecvent
- Clarificări

2) Achiziţia de echipamente IT suport pentru echipa de management necesare pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală - sistem videoproiectie interactiv. Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta 1494209120187CP119317

Anunt de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
          - format editabil: Formulare, Caiet de sarciniContract

1) Implementarea unui Sistem Informatic pentru îmbunătățirea capacității de publicare a actelor operatorilor economici, de colaborare între angajați și de asigurare a securității și monitorizării sistemului informatic integrat ce susține procesele de furnizare a serviciilor publice aflate în responsabilitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 1494209120186CP119317

- Anunt de participare publicat în SEAP CN1009791
- Anunț de participare publicat în JOUE 2019/S 052-119531
- Fisa de date
- Caiet de sarcini
- DUAE
- Formulare
- Contract
- Aviz CTE
          - format editabil: Formulare, Caiet de sarciniContract
- Clarificare din oficiu
          - format editabil: Contract de achizitie in forma actualizata
- Clarificare din oficiu
- Răspuns consolidat
- Clarificare din oficiu

 

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 201720182019202020212022
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 201620172018, 2020
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.