Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

2019

ACHIZIȚII PUBLICE CE DEPĂȘESC PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 DIN LEGEA NR. 98/2016, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

5) Achiziţia serviciilor de management al proiectului „Sistem electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de E – GUVERNARE centrate pe Evenimente de Viaţă (ONRC V2.0)”

- Anunt de participare
- Fisa de date
- Caiet de sarcini
- Contract
- Formulare
format editabil: Caiet de sarcini
- Erata

4) Implementarea unei platforme IT de procesare a datelor la nivelul ONRC

Anunt de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
- Anexe
- DUAE
- Conditii contractuale propuse
Formulare
- Aviz CTE 

3) Servicii de introducere a sistemului de plată prin terminal electronic de acceptare a cardurilor la punctul de încasare - EFT - POS (Electronic fund transfer at Point of Sale) şi ON-LINE, pentru încasarea tarifelor percepute de ONRC prin intermediul cardurilor de debit şi a cardurilor de credit

Anunt de participare
Fisa de date
          - format editabil: Formulare, Caiet de sarcini, Acord cadruContract subsecvent
- Clarificări

2) Achiziţia de echipamente IT suport pentru echipa de management necesare pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală - sistem videoproiectie interactiv. Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta 1494209120187CP119317

Anunt de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
          - format editabil: Formulare, Caiet de sarciniContract

1) Implementarea unui Sistem Informatic pentru îmbunătățirea capacității de publicare a actelor operatorilor economici, de colaborare între angajați și de asigurare a securității și monitorizării sistemului informatic integrat ce susține procesele de furnizare a serviciilor publice aflate în responsabilitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 1494209120186CP119317

- Anunt de participare publicat în SEAP CN1009791
- Anunț de participare publicat în JOUE 2019/S 052-119531
- Fisa de date
- Caiet de sarcini
- DUAE
- Formulare
- Contract
- Aviz CTE
          - format editabil: Formulare, Caiet de sarciniContract
- Clarificare din oficiu
          - format editabil: Contract de achizitie in forma actualizata
- Clarificare din oficiu
- Răspuns consolidat
- Clarificare din oficiu

 

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 20162017201820202024
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.