Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

2022

ACHIZIȚII PUBLICE DE SERVICII PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 2 LA  LEGEA NR. 98/2016, A CĂROR VALOARE ESTIMATĂ SE SITUEAZĂ SUB PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 ALIN. (1) LIT. D) DIN LEGE, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

5) Achiziția de servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie şi de servicii de pază umană pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului – sediul central, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale 29 loturi, Cod CPV:79711000-1 Servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie, Cod CPV:79713000-5 Servicii de pază umană

Invitație de participare
- Documentatie de atribuire
Caiet de sarcini
Anexe
Draft acord-cadru
- Draft contract subsecvent
- format editabil: Caiet de sarcini, Formulare, Fisa de date

4) Achiziția de servicii de arhivare materială nespecializate

Invitație de participare
- Fisa de date
Caiet de sarcini
Anexe și formulare
Draft acord-cadru
- Draft contract subsecvent
- format editabil: Caiet de sarcini, Formulare, Draft acord cadru, Draft contract subsecvent
- Document constatator

3) Achiziţia de servicii medicale de medicina muncii pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului – sediul central și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, Cod CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2) 

Invitație de participare
- Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Draft acord-cadru
- Draft contract subsecvent
- format editabil:  Caiet de sarcini, Formulare
-
 Raspuns clarificare nr. 675084-22.07.2022
-
Erata

2) Achiziția de servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie şi de servicii de pază umană pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului – sediul central și pentru oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale – 39 loturi

Invitație de participare
- Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Draft acord-cadru
- Draft contract subsecvent
- format editabil:  Caiet de sarcini, Formulare, Fisa de date
- Raspuns clarificare nr. 684753-26.07.2022
- Contestatii loturile 1-39
- Decizia CNSC

1) Achiziția de servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie şi de servicii de pază umană pentru oficiul național al registrului comerțului – sediul central, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și birourile teritoriale – 46 loturi

Invitație de participare
- Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Draft acord-cadru
- Draft contract subsecvent
- format editabil:  Caiet de sarcini, Anexa caiet de sarcini,  FormulareDraft acord-cadruDraft contract subsecvent

 

 

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 20162017201820202024
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.