Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

08 Februarie 2023

portal

2022

ACHIZIȚII PUBLICE DE SERVICII PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 2 LA  LEGEA NR. 98/2016, A CĂROR VALOARE ESTIMATĂ SE SITUEAZĂ SUB PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 ALIN. (1) LIT. D) DIN LEGE, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

5) Achiziția de servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie şi de servicii de pază umană pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului – sediul central, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale 29 loturi, Cod CPV:79711000-1 Servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie, Cod CPV:79713000-5 Servicii de pază umană

Invitație de participare
- Documentatie de atribuire
Caiet de sarcini
Anexe
Draft acord-cadru
- Draft contract subsecvent
- format editabil: Caiet de sarcini, Formulare, Fisa de date

4) Achiziția de servicii de arhivare materială nespecializate

Invitație de participare
- Fisa de date
Caiet de sarcini
Anexe și formulare
Draft acord-cadru
- Draft contract subsecvent
- format editabil: Caiet de sarcini, Formulare, Draft acord cadru, Draft contract subsecvent

3) Achiziţia de servicii medicale de medicina muncii pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului – sediul central și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, Cod CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2) 

Invitație de participare
- Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Draft acord-cadru
- Draft contract subsecvent
- format editabil:  Caiet de sarcini, Formulare
-
 Raspuns clarificare nr. 675084-22.07.2022
-
Erata

2) Achiziția de servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie şi de servicii de pază umană pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului – sediul central și pentru oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale – 39 loturi

Invitație de participare
- Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Draft acord-cadru
- Draft contract subsecvent
- format editabil:  Caiet de sarcini, Formulare, Fisa de date
- Raspuns clarificare nr. 684753-26.07.2022
- Contestatii loturile 1-39
- Decizia CNSC

1) Achiziția de servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie şi de servicii de pază umană pentru oficiul național al registrului comerțului – sediul central, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și birourile teritoriale – 46 loturi

Invitație de participare
- Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Draft acord-cadru
- Draft contract subsecvent
- format editabil:  Caiet de sarcini, Anexa caiet de sarcini,  FormulareDraft acord-cadruDraft contract subsecvent

 

 

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 201720182019202020212022
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 201620172018, 2020
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.