Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

23 Septembrie 2020

portal

2020

ACHIZIȚII PUBLICE CE DEPĂȘESC PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 DIN LEGEA NR. 98/2016, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

4) Achiziţionarea serviciilor pentru implementarea sistemului informatic integrat al ONRC integrat și interoperabil pentru proiectul „Sistem electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de E – GUVERNARE centrate pe Evenimente de Viaţă (ONRC V2.0)

Anunt de participare
Fisa de date
Aviz conform condiționat
Caiet de sarcini
Anexa 2
- Anexa 3.1
- Anexa 3.2
Model contract
- Model formulare

3) Achiziţia de servicii de curățare a birourilor pentru ONRC și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale – 42 locații (90919200-4 – Servicii de curățare a birourilor (Rev.2)

Anunt de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
Contract de servicii
- Acord cadru
Formulare
- Documente în format editabil: Caiet de sarciniContract de servicii, Acord cadruFormulare

2) Achiziţia de servicii de management al proiectului „Sistem electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de E – GUVERNARE centrate pe Evenimente de Viaţă (ONRC V2.0)”

Anunt de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
Contract de servicii
Formulare
- Documente în format editabil: Caiet de sarcini, Contract de servicii, Formulare
- Clarificări

1) Achiziţia de consumabile pentru imprimante H P (Lot 1), Kyocera Taskalfa (Lot 2), Lexmark (Lot 3), Lexmark aflate în perioada de garanție (Lot 4). Numar de referinta: 1494209120193

Anunt de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
Cant. max. si locatii
Acord cadru
Contract subsecvent
Formulare
DUAE_CERERE_51099
DUAE_CERERE_51100
DUAE_CERERE_51101
- documente in format editabil: Caiet de sarciniAcord cadruContract subsecventFormulare
-
CN1018366_AVIZ ANAP_RASPUNS CONSOLIDAT-semnatCN1018366_RASPUNS CONSOLIDAT-semnat

 

 

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
2018
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
20122013201420152016
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 201620172018, 2020
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, în perioada 28 - 30 septembrie 2020, în cadrul Biroului Teritorial Pașcani, organizat în județul Iași, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Pentru depunerea documentelor și a cererilor de înregistrare în registrul comerțului vă puteți adresa Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași. E-mail:orctis@is.onrc.ro, Telefon:0232.254.400, Fax: 0232.276.334