Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

2020

ACHIZIȚII PUBLICE DE SERVICII PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 2 LA  LEGEA NR. 98/2016, A CĂROR VALOARE ESTIMATĂ SE SITUEAZĂ SUB PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 ALIN. (1) LIT. D) DIN LEGE, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

8) Achiziția de servicii de pază prin monitorizare şi intervenţie şi de servicii de pază umană pentru oficiul național al registrului comerțului – sediul central, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și birourile teritoriale

Invitație de participare
Documentatie de atribuire
Caiet de sarcini
Formulare
Model acord cadru
- Model contract subsecvent
format editabil: Documentatie de atribuireCaiet de sarciniAnexa caiet de sarciniFormulareModel acord cadruModel contract subsecvent
- Clarificare din oficiu

- Răspuns consolidat
Contestație 1, Contestatie 1_148094_24.02.2021
Contestație 2, Contestatie 2_148095_24.02.2021
- Decizia CNSC

7) Achiziția de servicii privind cursuri formare profesională personal, în domeniul Engleză juridică, precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru implementarea proiectului - Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală” COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317” Numar de referinta:1494209120189CP119317

- Anunt de participare
-
Fisa de date
-
Caiet de sarcini
-
Model contract
-
Formulare
-
Formular DUAE
format editabil: Caiet de sarcini, Formulare, Model contract

6) Achiziţia de servicii de arhivare materială nespecializate pentru Oficiul Național al Registrului Comerţului, cod CPV 92512000-3 Servicii prestate de arhive.

Documentație de atribuire
- format editabil: Draft acord cadruDraft contract subsecventFormulareCaiet de sarcini, Anexa 1 la Caietul de sarcini, Fisa de date

5) Achiziția de servicii de pază umană pentru 33 de oficii ale registrului comerțului de pa lângă tribunalele teritoriale

Documentație de atribuire
- format editabil: Draft acord cadruDraft contract subsecventFormulareCaiet de sarcini
- Răspuns la solicitarea de clarificări din data de 27.07.2020
- Răspuns la solicitarea de clarificări din data de 28.07.2020
- Contestație
- Decizia CNSC

4) Achiziția de servicii medicale de medicina muncii - REPETARE 2

Anunt de participare
Documentatie de atribuire (fisa,caiet de sarcini, formulare)
Draft acord cadru
Draft contract subsecvent
- format editabil: caiet de sarcini și formulare
- Răspuns solicitări clarificări

3) Achiziția de servicii medicale de medicina muncii - REPETARE

- Anunt de participare
Documentatie de atribuire (fisa,caiet de sarcini, formulare)
Draft acord cadru
Draft contract subsecvent
- format editabil: caiet de sarcini și formulare
- Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 1
- Comunicare anulare procedura

2) Achiziția de servicii medicale de medicina muncii

Anunt de participare
Documentatie de atribuire (fisa,caiet de sarcini, formulare)
Draft acord cadru
- Draft contract subsecvent
- format editabil: caiet de sarcini si formulare
- raspuns consolidat solicitari de clarificari - prelungire termen limita de depunere a ofertelor

1) Achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale - LOT 1 – curs legislatia muncii - 2 sesiuni - 14 salariați și LOT 2 – curs de utilizarea de tehnologii TIC avansate si cybersecurity - 6 sesiuni - 120 salariați, pentru implementarea proiectului - Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 1494209120189CP119317

Anunt de participare simplificat
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare cursuri
- Model contract subsecvent
- DUAE_CERERE_48502
- DUAE_CERERE_48506
- format editabil: caiet de sarcini, formulare cursuri, model contract

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 20162017201820202024
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.