Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

2019

ACHIZIȚII PUBLICE DE SERVICII PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 2 LA  LEGEA NR. 98/2016, A CĂROR VALOARE ESTIMATĂ SE SITUEAZĂ SUB PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 ALIN. (1) LIT. D) DIN LEGE, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

4) Achiziția de servicii postale de distribuire a corespondentei pentru Oficiul National al Registrului Comertului-sediul central si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

Anunt de participare
Fișa de date
- format editabil: caiet de sarcini, formulare, contract subsecvent, acord cadru 
- Clarificare nr 1
- Clarificare nr 2
Clarificare nr 3
Clarificare din oficiu

3) Achiziția de servicii de cazare, masă, transport și organizare a cursurilor de formare profesională în domeniul Managementului Calității pentru salariații Oficiului National al Registrului Comerțului şi ai oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale pentru implementarea proiectului - „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală” COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317
Numar referinta: 1494209120189CP119317

Anunt de participare simplificat
Fișa de date
Caiet de sarcini
Model de contract
Formulare
DUAE_CERERE_19649
- format editabil: caiet de sarcini, formulare, model de contract 

2) Achizitia de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru implementarea proiectului - Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală ”COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317”  - 5 LOTURI
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 1494209120189CP119317

Anunt de participare simplificat
Fișa de date
Caiet de sarcini
Model de contract
Formulare
- DUAE CERERE 18423 
DUAE CERERE 18420
DUAE CERERE 18413
DUAE CERERE 18392
DUAE CERERE 18371
- format editabil: caiet de sarcini, formulare, model de contract 
- Clarificare din oficiu
- Comunicare anulare procedura LOT 4, LOT 5

1) Achiziția de servicii de pază prin monitorizare și intervenție pentru Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui

Invitație de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare 1
- Formulare 2
- Model acord cadru
- Model contract subsecvent
- format editabil: fisa de date, caiet de sarcini, formulare, model acord cadru, model contract subsecvent

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 20162017201820202024
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.