Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

11 August 2020

portal

2016

ACHIZIȚII PUBLICE  REALIZATE PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PREVĂZUTĂ LA ART. 7 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 98/2016, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

6) Achizitia de module de rafturi metalice fixe și mobile pentru sediul central al Oficiului Național al Registrului Comerțului și sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale și, cu titlu accesoriu operațiuni de amplasare (asamblare și montare) a acestora

Invitația de participare nr. 398068/21.12.2016
Caiet de sarcini
Formularul DUAE
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent

5) Achiziția de mobilier de birou si scaune, pentru ONRC şi oficiile teritoriale cu sediul în reşedinţa de judeţ 

Invitația de participare nr. 503752/16.11.2016
Caiet de sarcini
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent

4) Achiziţia de servicii de întreținere și reparații aparate de condiţionare a aerului, pentru ONRC şi oficiile teritoriale cu sediul în reşedinţa de judeţ 

Invitația de participare nr. 495775/11.11.2016
Caiet de sarcini
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent

3) Achiziția de servicii de întreținere și reparație copiatoare, inclusiv achiziția de piese de schimb și consumabile, din dotarea Oficiului Național al Registrului Comerțului și oficiilor registrului comerțului de pa lângă tribunale

- Anunțul de participare simplificat nr. 392645/27.09.2016
Fișa de date
Caietul de sarcini
Formularul DUAE
Model formulare
Acord cadru
Contract subsecvent

2) Achiziția de serviciii de întreținere și reparații aparate de condiționare a aerului și furnizare piese de schimb pentru ONRC și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale

- Anunţul de participare simplificat nr. 391142/29.08.2016
- 2016PS6 - fișa de date
- 2016PS6 - caiet de sarcini
- 2016PS6 - formular DUAE
- 2016PS6 - model formulare
- 2016PS6 - acord cadru
- 2016PS6 - contract subsecvent

1) Achiziția de serviciii de întreținere și reparații a sistemelor de securitate fizică (subsistem de detecție și alarmare la tentativă de efracție, subsistem de detecție și alarmare la incendiu, subsistem control acces, subsistem de televiziiune cu circuit închis) pentru oficiile teritoriale

- Anunţul de participare simplificat nr. 391054/25.08.2016
- 2016PS5 - fișa de date
- 2016PS5 - caiet de sarcini
- 2016PS5 - formular DUAE
- 2016PS5 - model formulare
- 2016PS5 - acord cadru
- 2016PS5 - contract subsecvent

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
2018
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
20122013201420152016
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 201620172018, 2020
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, în perioada 10 - 28 august 2020, în cadrul Biroului Teritorial Oltenița, organizat în județul Călărași, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Pentru depunerea documentelor și a cererilor de înregistrare în registrul comerțului vă puteți adresa Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași. E-mail: orccl@cl.onrc.ro Tel.: +40242331543 Fax: +40242331545