Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

2018

ACHIZIȚII PUBLICE  REALIZATE PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PREVĂZUTĂ LA ART. 7 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 98/2016, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

12) Achiziția de servicii de întreținere și reparații a sistemelor de securitate fizică (subsistem de detecție și alarmare la tentativa de efracție, subsistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis), pentru 12 loturi

Anunt de participare simplificat
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord - cadru
Contract subsecvent
Formular DUAE
- Comunicare anulare procedura

11) Achiziția de energie electrică, necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activității oficiilor registrului comerțului din teritoriu Cod CPV: 09310000-5 Electricitate (Rev.2).

Anunt de participare simplificat
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord - cadru
Contract subsecvent
Formular DUAE
Comunicare anulare procedura

10) Achiziţia de servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemelor de securitate fizică (subsistem de detecţie şi alarmare la tentativa de efracţie, subsistem de detecţie şi alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis), pentru oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale” - 13 loturi.

- Anunt de participare simplificat
- Fisa de date
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Acord - cadru
- Contract subsecvent
- Formular DUAE
Clarificare 1
Comunicare anulare loturi procedura

9) Achiziţia de seturi de module de rafturi metalice mobile pentru sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi, cu titlu accesoriu operaţiuni de amplasare (asamblare şi montare) a acestora

Invitația de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord - cadru Model
Contract subsecvent Model
Formular DUAE
- Comunicare anulare procedura

8) Achiziția de echipamente profesionale de condiţionare a aerului pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - sediul central, inclusiv montare și punere în funcţiune, COD CPV- 39717200-3 - Aparate de aer condiţionat (Rev. 2)

Invitația de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord - cadru Model
Contract subsecvent Model
Formular DUAE

7) Achiziția de hârtie format A4 și A3, pentru copiatoare și imprimante, cu livrare la sediul central al Oficiului Național al Registrului Comerțului și la sediile oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale

Invitația de participare nr. 351875/21.06.2018
- Fisa de date
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Acord - cadru Model
- Contract subsecvent Model
- Formular DUAE

6) Achiziția publică de servicii de întreținere si reparații a sistemelor de securitate fizică (subsistem de detecție și alarmare la tentativa de efracție, subsistem de detecție și alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis),pentru oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și birourile teritoriale

Invitația de participare nr. 280853/17.05.2018
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Formularul DUAE
Contract subsecvent
Clarificare 1

5) Achiziția de module de rafturi metalice mobile pentru sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale și, cu titlu accesoriu operațiuni de amplasare (asamblare și montare) a acestora

Invitația de participare nr. 212010/16.04.2018
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Formularul DUAE
Contract subsecvent
Comunicare anulare procedura

4) Achiziția de aparate profesionale de condiționare a aerului pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului - sediul central, incusiv montare

Invitația de participare nr. 424160/07.03.2018
Fișa de date
- Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Formularul DUAE
Contract subsecvent
Comunicare anulare procedura

3) Achiziția publică de servicii de întreținere si reparații a sistemelor de securitate fizică (subsistem de detecție și alarmare la tentativa de efracție, subsistem de detecție și alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis)

Invitația de participare nr. 423187/21.02.2018
Caiet de sarcini
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Formularul DUAE
Contract subsecvent
Anexa CCTV

2) Achizitia de lucrari de instalare sisteme de alarma antiefractie pentru 3 Loturi

Invitația de participare nr. 422978/19.02.2018
Caiet de sarcini
Fișa de date
Formulare 1, Formulare 2
Acord cadru
Formularul DUAE
Contract subsecvent
Comunicare anulare procedura

1) Achizitia de module de rafturi metalice mobile pentru sediile oficiilor registrului comertului de pe lânga tribunale si, cu titlu accesoriu operatiuni de amplasare (asamblare si montare) a acestora

Invitația de participare nr. 421055/12.01.2018
Caiet de sarcini
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Formularul DUAE
Contract subsecvent
Comunicare anulare procedura

 

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 20162017201820202024
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.