Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

2017

ACHIZIȚII PUBLICE  REALIZATE PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PREVĂZUTĂ LA ART. 7 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 98/2016, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

 

21) Achizitia de module de rafturi metalice mobile pentru sediile oficiilor registrului comertului de pe lânga tribunale si, cu titlu accesoriu operatiuni de amplasare (asamblare si montare) a acestora

Invitația de participare nr. 419578/11.12.2017
Caiet de sarcini
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Formularul DUAE
Contract subsecvent
Comunicare anulare loturi

20) Achiziția de servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemelor de securitate fizică (subsistem de detecţie şi alarmare la tentativa de efracţie, subsistem de detecţie şi alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis) pentru oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și birourile teritoriale

Invitația de participare nr. 419080/29.11.2017
Caiet de sarcini
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Formularul DUAE
Contract subsecvent  

19) Achiziția de module de rafturi metalice mobile pentru sediile oficiilor registrului comertului de pe lânga tribunale si, cu titlu accesoriu operatiuni de amplasare (asamblare si montare) a acestora

Invitația de participare nr. 418540/21.11.2017
Caiet de sarcini
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Formularul DUAE
Contract subsecvent 
- Comunicare anulare loturi 

18) Achiziția de aparate de conditionare a aerului din gama cu inverter, model split, inclusiv montare si punere în functiune

Invitația de participare nr. 418412/20.11.2017
Caiet de sarcini
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Formularul DUAE
Contract subsecvent  

17) Achiziția de servicii de instalare sisteme de alarma antiefractie pentru 5 Loturi

Invitația de participare nr. 418310/17.11.2017
Caiet de sarcini
Fișa de date
Formulare 1
Formulare 2
Acord cadru
Formularul DUAE
Contract subsecvent  

16) Achiziția de servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemelor de securitate fizică (subsistem de detecţie şi alarmare la tentativa de efracţie, subsistem de detecţie şi alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis) pentru oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și birourile teritoriale

Invitația de participare nr. 417816/13.11.2017
Caiet de sarcini
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Formularul DUAE
Contract subsecvent  
- Comunicare anulare loturi

15) Achiziția de materiale/echipamente cablare structurată pentru transmisii voce/date categorie 6

Invitația de participare nr. 417351/06.11.2017
Caiet de sarcini
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Formularul DUAE
Contract subsecvent
- Comunicare anulare procedura   

14) Achiziţia publică de lucrari de instalare sisteme de alarma antiefractie pentru 5 Loturi

Invitația de participare nr. 415912/17.10.2017
Caiet de sarcini
Fisa de date
Formulare 1
Formulare 2
Acord cadru
Formularul DUAE
Contract subsecvent
- Comunicare anulare loturi

13) Achiziţia publică de aparate de condiţionare a aerului din gama cu inverter, model split pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – sediul central şi oficiile registrului comerţului din teritoriu, inclusiv montare şi punere în funcţiune

Invitația de participare nr. 415657/16.10.2017
Caiet de sarcini
Formularul DUAE
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent 
- Clarificare 1

- Comunicare anulare loturi

12) Achiziţia de servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemelor de securitate fizică (subsistem de detecţie şi alarmare la tentativa de efracţie, subsistem de detecţie şi alarmare la incendiu, subsistem de control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis), pentru pentru ONRC – sediul central şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Invitația de participare nr. 412962/06.09.2017
Caiet de sarcini
Formularul DUAE
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
- Clarificare 1
Comunicare anulare loturi

11) Achiziția de aparate profesionale de condiționare a aerului pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului – sediul central, inclusiv montare și punere în funcțiune - REPETARE

Invitația de participare nr. 413166/08.09.2017
Caiet de sarcini
Formularul DUAE
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
Comunicare anulare loturi

10) Achiziţia de materiale/echipamente cablare structurată pentru transmisii voce/date categorie 6

Invitația de participare nr. 412229/29.08.2017
Caiet de sarcini
Formularul DUAE
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent

9) Achiziţia serviciilor de întreţinere si reparaţii echipamente de condiţionare a aerului si furnizare piese de schimb, pentru ONRC (echipamente profesionale) si oficiile registrului comerțului (echipamente tip split)

Invitația de participare nr. 408162/27.06.2017
Caiet de sarcini
Formularul DUAE
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
Comunicare

8) Achiziţia de materiale/echipamente cablare structurată pentru transmisii voce/date categorie 6 pentru sediile ORCT AG, ORCT BH, ORCT BN, ORCT BR, ORCT CT, ORCT CS, ORCT CV, ORCT GL, ORCT HR, ORCT MH, ORCT SV, ORCT VL, ORCT GJ, ORCT VN, ORCT VS, ORCT București și ORCT IF

Invitația de participare nr. 407954/23.06.2017
Caiet de sarcini
Formularul DUAE
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
Comunicare

7) Achizitia de aparate profesionale de conditionare a aerului pentru Oficiul National al Registrului Comertului - sediul central, inclusiv montarea si punerea in functiune

Invitația de participare nr. 407273/14.06.2017
Caiet de sarcini
Formularul DUAE
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
Comunicare

6) Achizitia publica de servicii de întretinere si reparatii a sistemelor de securitate fizica (subsistem de detectie si alarmare la tentativa de efractie, subsistem de detectie si alarmare la incendiu, subsistem control acces, subsistem de televiziune cu circuit închis), pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile teritoriale

Invitația de participare nr. 406142/26.05.2017
Caiet de sarcini
Formularul DUAE
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
Clarificare 1
- Clarificare 2

5) Achiziția de servicii de transport valori pentru sediul central al ONRC si pentru fiecare oficiu al registrului comertului de pe langa tribunalele teritoriale

Invitația de participare nr. 404480/04.05.2017
Caiet de sarcini
Formularul DUAE
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
Clarificare 1

4) Achiziția serviciilor de întreținere și reparații echipamente de condiționare a aerului și furnizare piese de schimb, pentru ONRC și oficiile registrului comerțului

Invitația de participare nr. 404361/02.05.2017
Caiet de sarcini
Formularul DUAE
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
Clarificare 1
- Clarificare 2
- Clarificare 3
Comunicare anulare loturi

3) Achiziția de materiale/echipamente cablare structurată pentru transmisii voce/date categorie 6

Invitația de participare nr. 402094/27.03.2017
Caiet de sarcini
Formularul DUAE
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
Clarificare 1
Comunicare

2) Achiziţia de servicii de transport valori pentru sediul central al ONRC și pentru fiecare oficiu al registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale

Invitația de participare nr. 401360/14.03.2017
Caiet de sarcini
Formularul DUAE
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
Comunicare

1) Achiziţia de servicii de întreţinere şi reparaţii aparate de condiţionare a aerului şi furnizarea de piese de schimb, pentru ONRC şi oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale - 31 loturi

Invitația de participare nr. 399894/14.02.2017
Caiet de sarcini
Formularul DUAE
Fișa de date
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent
Clarificare 1
Clarificare 2
Clarificare 3
Clarificare 4
Clarificare 5
Clarificare 6
Comunicare anulare loturi
Comunicare

 

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023,
2024
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 20162017201820202024
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.